NOORD HOLLAND - De leiding van de politie Noord-Holland heeft een 40-jarige medewerker uit het basisteam IJmond ontslagen. Hij wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) kreeg in januari 2021 opdracht een onderzoek in te stellen. Uit het disciplinaire onderzoek blijkt dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Na bestudering van de feiten en omstandigheden bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag.

Integriteit
Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen bij de politie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.