In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie een grote alcoholcontrole op drie verschillende plaatsen in Purmerend. In totaal moesten 771 bestuurders een ademtest afleggen.

Er werd gecontroleerd tussen 20.00 en 05.00 uur op de Purmersteenweg, het Tramplein en de Zuiddijk. De meeste bestuurders werden gecontroleerd op de Purmersteenweg. Van de 462 bestuurders bleken er vier teveel te hebben gedronken. In drie gevallen zelfs zoveel, dat het rijbewijs werd ingevorderd. De hoogst gemeten waarde was 705 ug/l. Dat is ruim drie maal het toegestane maximum van 220 ug/l voor een ervaren bestuurder. Op het Tramplein bliezen 280 bestuurders. Hier bleken er twee teveel te hebben gedronken. Een van hen blies 785 ug/l, drieënhalf maal het maximum, en moest het rijbewijs inleveren. Op de Zuiddijk ten slotte werden 29 blaastesten afgenomen. Dit leverde ook twee overtreders op. De hoogste hiervan raakte met 690 ug/l ook het rijbewijs kwijt.

Gevolgen rijden onder invloed

De straffen voor rijden onder invloed variëren van een geldboete tot enkele jaren gevangenisstraf.
Er volgt een zwaardere sanctie als er sprake is van roekeloos rijgedrag of wanneer iemand eerder bekeurd is voor het rijden met alcohol op. Ook kan een rijverbod opgelegd worden en kan de rechter de rijbevoegdheid ontzeggen voor max. 5 jaar of 10 jaar bij recidive.

Alcoholvrij rijden voorkomt echter meer dan alleen een bekeuring. Regelmatig worden overige verkeersdeelnemers slachtoffer van dronken bestuurders. Aanrijdingen met als oorzaak drank leveren de meest ernstige ongevallen op met de zwaarste letsels.

Daarnaast zullen verzekeraars de veroorzaakte schade verhalen als blijkt dat de bestuurder onder invloed heeft gereden. In de meeste gevallen betekent dit een persoonlijk faillissement.

2016261978