PURMEREND - In de extra raadsvergadering van donderdag 27 juli jl. heeft de raad unaniem het messenverbod aangenomen. Vooruitlopend op mogelijke landelijke wetgeving, stelde het college de gemeenteraad voor om een messenverbod in de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Purmerend 2021 op te nemen.


In de afgelopen periode is Purmerend opgeschrikt door een aantal incidenten waarbij (steek)wapens gebruikt zijn. Bij de incidenten zijn zowel jeugdige slachtoffers als jeugdige daders betrokken. Zij kunnen ook steekwapens dragen die niet verboden zijn volgens de Wet wapens en munitie. Denk hierbij aan zakmessen en keukenmessen maar ook andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt.

Burgemeester van Selm: ‘De toename van geweld en incidenten onder en tegen jongeren in onze gemeente is zorgwekkend en moeten we een halt toeroepen. Er zijn jonge tieners bij betrokken en dat beeld zien we eigenlijk in het hele land. Het is echter niet normaal en onacceptabel als kinderen een mes op zak hebben om zich te verdedigen of om indruk te willen maken.’

Een messenverbod op zichzelf is geen garantie op het voorkomen van steekincidenten. Wel kan het strafbaar stellen van messenbezit of voorwerpen die hiervoor kunnen worden gebruikt, helpen in de preventie en in het aanpakken van incidenten waarbij steekwapens een rol spelen.

Gebieden aanwijzen en optreden

Nu de raad heeft besloten om de Apv-wijziging vast te stellen wordt dit besluit gecommuniceerd in het Gemeenteblad. Het verbod treedt een dag erna in werking. Hier na wijst de burgemeester de gebieden wijzen waar het verbod gaat gelden. Ook dit besluit zal worden gepubliceerd en treed een dag erna in werking. Omdat de incidenten verspreid over de gemeente Purmerend plaatsvinden, zal de burgemeester in eerste instantie de hele gemeente aanwijzen als gebied waar het verbod gaat gelden. In het aangewezen gebied kan daarna worden opgetreden wanneer iemand een mes of voorwerp bij zich draagt dat onder het messenverbod valt. Zodra de ingangsdatum duidelijk is maken we deze bekend. Het streven is om de verbodsbepaling en gebiedsaanwijzing op 1 augustus aanstaande in te laten gaan of zoveel eerder als mogelijk.