PURMEREND - De rechtbank Noord-Holland heeft een 39-jarige man veroordeeld voor het plegen van ontucht eind 2011 en begin 2012 in Purmerend. Hij heeft destijds als 27-jarige pianoleraar verschillende keren seks gehad met een 16-jarige leerling. Hij krijgt 1 dag gevangenisstraf en 150 uur voorwaardelijke taakstraf met een proeftijd van 2 jaar. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 3.200 euro en mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer.


Ontucht

De verdachte gaf ruim 12 jaar geleden pianoles aan het slachtoffer. De verdachte had in die periode tijdens de pianolessen verschillende keren seks met de leerling. De verdachte en het slachtoffer hadden ook buiten de lessen om contact met elkaar, vooral omdat de verdachte goed bevriend was met haar vader.

De verdachte bekent de seksuele handelingen, maar volgens zijn advocaat zou er geen sprake zijn van ontucht. Hoewel er een leeftijdsverschil was, zouden zij een normale seksuele relatie hebben gehad en was er sprake van wederzijds goedvinden. Bovendien stelt de advocaat dat er geen sprake was van een afhankelijkheidsrelatie.

Oordeel rechtbank

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht met een aan zijn opleiding toevertrouwde minderjarige leerlinge, een ernstig zedenfeit. De verdachte sloeg onvoldoende acht op het feit dat er, mede gelet op hun aanzienlijke leeftijdsverschil, sprake was van een ongelijkwaardige verhouding tussen hem als pianodocent en het slachtoffer als leerling. De verdachte had er rekening mee moeten houden dat het slachtoffer, ondanks haar mogelijk volwassen en intelligente voorkomen, net als iedere 16-jarige op het gebied van seksualiteit kwetsbaar is. De verdachte heeft met zijn handelen zijn eigen genot telkens belangrijker gevonden. Uit de slachtofferverklaring blijkt dat het slachtoffer nog steeds veel last heeft van deze gebeurtenissen.

Bij de strafbepaling houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte geen strafblad heeft en dat hij de feiten heeft erkend en berouw heeft getoond. Ook is de ontucht ruim 12 jaar geleden. Daarnaast heeft de strafzaak grote impact op zijn leven. De rechtbank vindt een gevangenisstraf daarom niet passend en legt hem een voorwaardelijke taakstraf op. Omdat het bij ontuchtzaken niet is toegestaan om alleen een taakstraf op te leggen, krijgt hij ook een gevangenisstraf van 1 dag opgelegd.

De rechtbank ziet geen aanleiding om de verdachte een beroepsverbod op te leggen, zoals de advocaat van het slachtoffer had verzocht. Hij geeft al lange tijd geen pianoles meer en wil dat ook niet weer gaan doen. Ook heeft hij in zijn werk niet te maken met minderjarigen, waardoor de kans op herhaling klein is.