PURMEREND - De komende jaren vervangt de gemeente de riolering in een groot deel van Wheermolen-Oost. Er komt een gescheiden rioolsysteem. Dat is duurzamer: het vermindert de hoeveelheid water die wordt afgevoerd naar de waterzuivering. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Een enorme klus, met veel impact voor de wijkbewoners. Wethouder Saaf (gebiedsontwikkeling), wethouder Verkroost (openbare ruimte) en wethouder Lageveen (duurzaamheid) namen een kijkje op het werk en kregen uitleg van verschillende medewerkers van de gemeente.


Luisteren naar bewoners

Het vervangen van het riool is een mooie aanleiding om de straten opnieuw in te richten en toekomst- en klimaatbestendig te maken. Samen met de buurt zijn hiervoor ontwerpen gemaakt. Paula de Groot, omgevingsmanager, vertelde hoe dit in zijn werk gaat: 'We leggen bewoners een eerste ontwerp voor. Daar kunnen ze op reageren. We kijken goed wat we met de opmerkingen kunnen en verwerken die waar mogelijk in het voorlopig ontwerp.' Niet alle opmerkingen kunnen worden meegenomen, want soms zijn er verschillende belangen in het spel. In de Gouwzeestraat is het ontwerp aangepast naar aanleiding van opmerkingen uit de buurt. Paula: 'De gemeente maakt de Gouwzeestraat doodlopend om meer ruimte te maken voor groen. Met name in de Vrouwenzandstraat wordt het daardoor drukker. Daar waren veel mensen niet blij mee. Vooral ook omdat het straks een fietsstraat is. Daarom hebben in het laatste ontwerp een doorsteek gezet van de Gouwzeestraat naar de Henri Dunantstraat, zodat je via die kant ook de buurt uit kunt.'

Klimaatbestendig

De straten worden zo ingericht dat regenwater wordt opgevangen en hittestress voorkomen. Zo komt er een waterberging onder de wegen en parkeerplaatsen. Edwin van Piggelen, technisch manager, legt uit hoe dit werkt: 'Al het regenwater dat valt op de weg, parkeerplaatsen en fietspaden komt in eerste instantie terecht in de fundering onder de grond. De fundering heeft 40% open ruimte en zorgt ervoor dat het water niet direct wordt afgevoerd naar de sloten. Daarnaast leggen we in de wijk een drainagesysteem aan. Die voert in natte periodes water af, maar voert in periodes van droogte juist water aan vanaf de sloten.' Ook tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer rekening met milieu en natuur. Zo zijn er bakken met bomen geplaatst langs het werk die ervoor zorgen dat vleermuizen zich goed kunnen blijven oriënteren.

Duurzame wijk

Het project Wheermolen-Oost heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Alicia Schoo: 'We willen het NL Greenlabel A halen. Dat betekent dat we bij alles wat we doen ons afvragen: is dit de meest duurzame oplossing? We gaan voor een wijk die klimaatbestendig is. We zorgen er ook voor dat de wijk een plek is voor veel verschillende planten en dieren. Hiernaast zorgen we voor inspraak van bewoners op hoe hun omgeving eruit komt te zie. We ondersteunen bewoners om zelf iets te organiseren zoals bijvoorbeeld een kookclub, de weggeefwinkel, een gratis sportactiviteit voor jongeren. En stimuleren woningeigenaren om te verduurzamen.' Ook Intermaris draagt bij en renoveert en verduurzaamt zo’n 950 appartementen in de wijk. Tot slot wordt bij alle nieuwbouw rekening met de materiaalkeuze en wordt natuurinclusief gebouwd.

Overlast beperken

De werkzaamheden zijn nodig en dragen bij aan een mooiere wijk, maar ze zorgen ook voor veel overlast. Paula de Groot: 'We proberen de overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Door goed na te denken over afsluitingen en omleidingen en door de buurt te informeren. Daarbij vergeten we ook de kinderen in de wijk niet!' Afgelopen donderdag ging aannemer Markus bv op bezoek bij leerlingen van basisschool KCWheermolen. Ze leerden de kinderen van alles over het project. Wat is de dode hoek van een vrachtwagen? Hoe werkt een riolering en hoe sterk moet een brug zijn? Ook gingen ze op bezoek bij de werkzaamheden voor de deur.