PURMEREND - Eind februari versturen we de aanslag Gemeentelijke Belastingen 2018. Op het aanslagbiljet staan de belastingen die voor u gelden en vindt u de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning vermeld zoals die was op de peildatum 1 januari 2017.

Hoe wordt bepaald hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u betaalt?

De gemeenteraad stelt de OZB-tarieven vast. Het tarief is een percentage (heffingspercentage) van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt samen met het tarief hoeveel OZB u betaalt.

OZB-tarief in 2018

Jaarlijks worden alle woningen en niet-woningen getaxeerd om een WOZ- waarde vast te stellen. Uit de taxaties blijkt dat de huizenprijzen in Purmerend gemiddeld met 8,6% zijn gestegen.

De gemeenteraad heeft besloten dat de OZB in 2018 1,6% meer moet opbrengen dan in 2017. Deze stijging van 1,6% is gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging in Nederland, de consumentenprijsindex (CPI) van januari 2017. De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke maatstaf voor het meten van de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor consumptie. Deze index is de maatstaf waarmee we de jaarlijkse inflatie meten.

Bij het bepalen van het tarief is dus rekening gehouden met de gemiddelde stijging van 8,6% van de WOZ-waarde van de woningen in Purmerend. Omdat deze stijging hoger is dan de 1,6% meeropbrengst die de gemeenteraad wil halen, wordt het heffingspercentage verlaagd. Het tarief (heffingspercentage) wordt verlaagd van 0,1178% naar 0,1102%.

Rekenvoorbeeld

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning was in 2017 € 190.000. Uitgaande van de gemiddelde waardestijging van 8,6% wijzigt de gemiddelde WOZ-waarde voor het jaar 2018 in € 206.340.

BelastingjaarGemiddelde WOZ-waardeHeffingspercentageTe betalen OZB
2017€ 190.0000,01178%€ 223,82
2018€ 206.340 (stijging 8,6%)0,1102%€ 227,38 (stijging 1,6%)

Niet voor alle woningen in Purmerend is de WOZ-waarde met 8,6% in waarde gestegen.

Stijgt de WOZ-waarde van uw woning met meer dan 8,6 %, dan zal de OZB meer stijgen dan 1,6% ten opzichte van 2017. Maar stijgt de WOZ-waarde van uw woning bijvoorbeeld 5%, dan is de OZB die u in 2018 betaalt minder dan in 2017.

Let op:

Als u gebruik maakt van Mijn Overheid ontvangt u de aanslag uitsluitend digitaal en niet meer per post.

Verdere informatie over de gemeentelijke belastingen is te vinden op belastingen.purmerend.nl