NEDERLAND - Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief. Ook de waardering voor de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie nam de afgelopen jaren toe. De tevredenheid is vooral groter in dichtbevolkte gebieden. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek op maandag 10 maart.

In 2012 was 25 procent tevreden en in 2016 steeg dit naar 27 procent, tegenover 7 procent ontevredenheid. Overigens gaf net als in voorgaande jaren 43 procent aan hierover eigenlijk geen oordeel te kunnen vellen.

Serieus genomen

Nederlanders gingen in vier jaar tijd positiever denken over het functioneren van de politie. Zij vinden vaker dat burgers in hun buurt beter worden beschermd, dat agenten hun best doen en dat zij reageren op problemen die in de buurt spelen. Meer inwoners voelen zich serieus genomen. Over het contact met buurtbewoners en de efficiëntie van de politieaanpak zijn inwoners minder te spreken, ook al nam ook op dit punt de tevredenheid toe. Het percentage dat vindt dat de politie te weinig bekeuringen uitdeelt in de buurt, bleef volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onveranderd.

Beschikbaarheid

Het oordeel over de beschikbaarheid van de politie in de eigen woonbuurt vertoont eveneens een gunstige ontwikkeling. In 2012 zag 52 procent van de burgers te weinig politie in de wijk, wat vorig jaar zakte naar 47 procent. Met een daling van 4 procent vinden minder burgers dat de politie te weinig uit de auto komt, niet snel genoeg reageert en te weinig aanspreekbaar is.

Zichtbaar

In verstedelijkte gebieden zijn burgers het positiefst. In 2016 varieerde de tevredenheid van 17 procent in het rond Maastricht gelegen politiedistrict Zuid-West-Limburg tot 38 procent in het district Den Haag Centrum. Van de bewoners in de Haagse binnenstad ziet slechts 26 procent de politie te weinig. In het West-Brabantse district De Markiezaten is 60 procent deze mening toegedaan, stelt het CBS vast.