BEEMSTER - Gemeente Beemster krijgt regelmatig verzoeken van inwoners die graag een stukje openbaar groen kopen van de gemeente, bijvoorbeeld voor tuinuitbreiding. De gemeente heeft inmiddels beleid vastgesteld, waardoor het voor Beemsterlingen ook daadwerkelijk mogelijk wordt een aantal vierkante meters grond van de gemeente te kopen.

Tot op heden was het nog niet mogelijk om in de gemeente restgroen te kopen. Inwoners uitten vaak de wens om een stukje gemeentegrond bij hun tuin te betrekken. Vanwege het ontbreken van beleid was het tot nu toe niet mogelijk om aanvragen in behandeling te nemen. Inwoners die interesse hebben om een stukje restgroen te kopen kunnen een aanvraag doen via onze vastgoedwinkel. Daar kunnen geïnteresseerden direct een concrete aanvraag indienen, die vervolgens getoetst wordt aan een aantal criteria. Na de toetsing wordt duidelijk of een perceel grond voor verkoop als restgroen in aanmerking komt.