NOORD-HOLLAND - Vrouwen wagen steeds vaker de sprong als ondernemer. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) is het aandeel onderneemsters in de voorbije jaren opgelopen naar 36 procent van het totaal, tegen 34 procent in 2014. In Noord-Holland zijn relatief de meeste onderneemsters.

Volgens de KvK, die het rapport vandaag op Internationale Vrouwendag publiceerde, zijn gezondheid en welzijn de populairste branches waarin vrouwen ondernemen. Ook zijn ze vaak als kapsters, schoonheidsspecialist of in de sector cultuur en recreatie actief.

Noord-Holland doet het, samen met de provincie Utrecht, dus goed op dit gebied. Groningen en Limburg sluiten van alle provincies de rij: daar zijn de minste onderneemsters actief.

Heldinnen
Het thema van deze Internationale Vrouwendag is 'heldinnen'. Er is extra aandacht voor bijzondere prestaties van vrouwen - die toch de helft van de wereldbevolking uitmaken - in maatschappelijk, politiek en economisch opzicht. Zo is er in Amsterdam het jaarlijkse topontbijt, met topvrouwen en -mannen van Nederlandse organisaties, met onder meer emancipatieminister Ingrid van Engelshoven en prinses Laurentien.

Ook morgen zijn er nog activiteiten, zoals een vakbondsexpositie in het Amsterdams Museum en de Women's March, die om 12.30 uur start op de Dam in de hoofdstad. Deze mars wil de aandacht richten op ongelijke beloning, seksueel geweld en discriminatie.