PURMEREND - Het sportprogramma van Life Goals Purmerend is gericht op dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, (ex-)verslaafden en mensen met psychiatrische aandoeningen.

Het gaat om ongeveer vijfhonderd personen. Het sportprogramma wil de deelnemers in beweging brengen, letterlijk en figuurlijk. Sport wordt ingezet als middel om mensen te versterken op het gebied van zelfvertrouwen, discipline en doorzettingsvermogen. In steden als Amersfoort en Nijmegen zijn de resultaten van het Life Goals Programma positief. Life Goals Nederland - gevestigd op de KNVBcampus in Zeist - wil een samenleving waar niemand buitenspel staat. Binnenkort beginnen de eerste twintig Purmerenders aan het programma Life Goals.

De initiatiefnemer van Life Goals Purmerend is Spurd. Vanuit de overtuiging dat sport bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling is door Spurd contact gelegd met andere maatschappelijke organisaties. Samenwerking van de organisaties die actief zijn voor dezelfde doelgroepen vormt de basis voor het kunnen aanbieden van het beproefde sportprogramma van Life Goals Nederland. Met het bevorderen van op sport geïnspireerde mentaliteit is het weer gaan werken aan persoonlijke ontwikkeling goed mogelijk.

Onlangs behaalden enkele medewerkers van Leviaan, REAKT en Spurd het diploma Maatschappelijke Sportcoach. Zij gaan met de kennis van het beproefde sportprogramma van Life Goals Nederland mensen met meervoudige problemen stimuleren nieuwe stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat gebeurt met kernelementen uit de sport zoals het stellen van doelen, doorzettingsvermogen en teamwork. Naast Leviaan, REAKT en Spurd zijn ook vv De Wherevogels en RugbyClub Waterland en het AOP partner van Life Goals Purmerend. Purmerend is de eerste gemeente in Noord-Holland waar Life Goals van start gaat en een van de eerste tien gemeenten in het land.

Op de foto van links naar rechtst bovenste rij: Dennis Bus (Spurd), Corina Fonteijn (Reakt) en Camille Lamers (Leviaan, voorheen RIBW), op de onderste rij Aram Bakr (Spurd), Maarten Moolenschot (ervaringsdeskundige), Eva Everts (Leviaan) en Corina Dekker (Spurd).