Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.Als u het controlebericht op 5 december ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen.

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp bij hun in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.

Meer dan 130 keer ingezet

NL-Alert is al meer dan 130 keer ingezet. Vooral bij grote branden is NL-Alert vaak gebruikt, maar ook bij explosiegevaar en onverwacht noodweer is NL-Alert ingezet om mensen in de directe omgeving te waarschuwen.

NL-Alert instellen

Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl, stel uw mobiel in en help ook anderen met instellen.