EDAM/VOLENDAM - In opdracht van de gemeente Edam-Volendam voert Oosterhof Holman Infra bv de komende periode onderhoudswerkzaamheden uit aan beschoeiingen en natuurlijke oevers binnen onze gemeente. De uitvoering van deze werkzaamheden kan gepaard gaan met enige overlast.


Wanneer starten de werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van maandag 29 mei tot en met vrijdag 4 augustus 2017.


Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd

De werkzaamheden vinden plaats langs de Jupiterlaan, Daliastraat en in het Burgemeester Boelenspark.

Het Edammerpad kan buiten de in – en uitgangstijden van de scholen worden afgesloten. Voor fietsers is een omleiding beschikbaar.


Nadere informatie

Voor nader informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Smits, Oosterhof Holman Infra, tel. 06-27004461 of de heer C.F.I Veerman gemeente edam-Volendam, tel. 140299