EDAM/VOLENDAM - Op donderdag 20 april in het Damhotel in Edam van 18:30 uur tot 20:30 uur en op dinsdag 25 april in de Jozef in Volendam van 18:30 uur tot 20:30 uur organiseert de gemeente een inloopavond voor bewoners. Deze inloopavond gaat over een toekomstvisie voor de openbare ruimte van de hele gemeente en de kernen van Edam en Volendam in het bijzonder.

In een visiedocument worden de uitgangspunten vastgelegd voor een periode van meerdere jaren. De gemeente heeft deze visie in voorbereiding omdat wij streven naar een eenduidige uitstraling van onze omgeving. Materialen en kleuren worden daarmee op elkaar afgestemd waarbij er rekening wordt gehouden met een hogere kwaliteit en een duurzaam gebruik. De visie bevat voorstellen over hoe deze openbare ruimte eruit kan komen te zien, maar ook ideeën en kansen voor de toekomst. Deze worden verder uitgewerkt in een handboek inrichting openbare ruimte en toekomstige herinrichtingen.

De visie is nog een concept en wij nodigen u graag uit om ons in een vroeg stadium input te geven. Om u te laten zien hoe de visie concreet gemaakt kan worden kunt u tijdens de inloopavond mee praten over diverse uitwerkingen van ideeën over het centrum van Volendam en Edam. Daarnaast kunt u er materialen, een maquette van het Europaplein en straatmeubilair zien. Er zijn inmiddels in de Hoogstraat en de Jozefstraat proefvakken aangelegd met verschillende kleurmixen aan klinkers, stoep en een specifieke goot waar wij uw mening over vragen.

Bij verschillende stands kunt u zich laten informeren over de concept visie en kunt u met ons in gesprek gaan over uw ideeën. Wij noteren deze duidelijk zichtbaar, zodat voor iedereen zichtbaar wordt welke ideeën zijn aangereikt.

Ook is er de mogelijkheid van een miniworkshop waar met behulp van een gespreksleider een verdieping/discussie meegedacht kan worden over hoe bijv. de vestingen van Edam resp. de Haven in Volendam er op termijn uit moeten komen te zien. Verder kan bij een stand op een formulier worden aangegeven wat naar uw mening de hoogste prioriteit heeft om te worden aangepakt. Op dit formulier wordt u gevraagd of u bereid bent in een vervolgtraject met ons mee wilt denken over een te maken inrichtingsplan voor zo’n plek.

Wij nodigen u van harte uit bij een van beide avonden om daar uw mening met ons te delen!