PURMEREND - Afval scheiden gaat steeds beter in Purmerend. Uit de cijfers over 2016, die deze week bekend werden, blijkt dat de gemeente enorme sprongen heeft gemaakt het afgelopen jaar. Wethouder Mario Hegger heeft niets dan lof voor de bewoners: ‘Zij hebben het werk gedaan en dat loont. Dit jaar is de afvalstoffenheffing namelijk al 20 euro lager. Als we zo doorgaan, gaan we de doelstelling van 60% gescheiden afval in 2018 zeker halen.’

Waar Purmerenders in 2015 nog slechts 45% van het afval scheidden, is dat dit in 2016 al gestegen naar 57%. Daarmee lijkt de doelstelling voor 2018 inderdaad binnen handbereik. Een paar opvallende resultaten: in Purmerend halveerde de hoeveelheid papier die bij het restafval zit. Het aantal kilo’s restafval verminderde van 290 in 2015 naar 220 kilo in 2016. Waar in 2015 nog 19 kilo gft-afval per inwoner werd ingezameld, is dit in 2016 gestegen naar 59 kilo per inwoner.

De cijfers zijn hoopgevend, maar de eindstreep is nog niet in zicht. De landelijke doelstelling is dat alle gemeenten in 2020 75% van al het afval scheiden en dat per inwoner maximaal 100 kilo restafval overblijft. In onderstaande grafiek staat een overzicht van de cijfers van Purmerend vorig jaar ten opzichte van 2015.