HOOGVLIET - Stichting ‘Volg de Wens’ zet zich in voor kinderen met een beperking waarvan de ouders het financieel zwaar hebben. Vanaf 2013 is stichting ‘Volg de Wens’ hard bezig om kinderen met een beperking de dag van hun leven te bezorgen. Door middel van vele vrijwilligers die zich verbonden voelen met de doelstellingen, kan dit alles worden gerealiseerd.

Wie is stichting ‘Volg de Wens’

Oprichter en tevens voorzitter Bob Arkema kwam in 2013 in aanraking met verschillende mensen die werkzaam waren met kinderen met een beperking. Bob Arkema: ’Ik hoorde daar verhalen dat er steeds meer mensen tussen wal en schip raakte, als je kijkt naar de aanscherping van de zorg regels, de crisis heeft meegeholpen, veel mensen kwamen thuis te zitten en dat deed mij wel wat.’ Vanuit dit oogpunt is stichting ‘Volg de Wens’ een feit geworden. Met een team van vrijwilligers wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk uitjes te organiseren voor kinderen met een beperking.

Sponsoren Sponsoren worden op diverse manieren aangetrokken. Stichting ‘Volg de Wens’ is sinds kort bezig om de zakelijke markt te gaan benaderen. Bedrijven worden benaderd en gevraagd mee te werken aan een wens. ‘In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het mooi om als bedrijf op deze manier een steentje bij te dragen’ tevens Bob Arkema.

ANBI

Stichting ‘Volg de Wens’ is in het bezit van een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent deze status dat giften mogen worden afgetrokken van de inkomsten belasting.

Meer informatie op www.volgdewens.nl of op de Facebook pagina.