EDAM/VOLENDAM - Het ophalen van grofvuil in Edam, Middengebied, Purmer en Broekgouw komt te vervallen op 17 april a.s. en wordt verschoven naar maandag 24 april 2017. Het grofvuil wordt dan in heel Edam, Volendam en Purmer opgehaald.