EDAM/VOLENDAM - Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, bijvoorbeeld op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. Binnenkort ploft de WOZ-beschikking weer op uw mat. De gemeente wil net als u graag dat de waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze graag voor u aan. Gratis.

Formeel bezwaar

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikkingen met dagtekening 28 februari 2017 moet uiterlijk op 11 april bij de gemeente binnen zijn. Bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

De feiten over de WOZ-bezwaren woningen 2016 Edam-Volendam

In 2016 is voor 15.326 woningen een WOZ-waarde vastgesteld. Van 99,4 % van de woningen is de WOZ-waarde niet bestreden. Tegen de WOZ-waarde van 0,6 % van de woningen is bezwaar gemaakt. Door de bezwaarbehandeling heeft 0,3 % van de woningen een andere WOZ-waarde gekregen. Voor 99,7 % van de woningen blijft de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde ook na bezwaar en beroep ongewijzigd. Gemiddeld wordt bij honorering van een bezwaar de vastgestelde waarde met circa 10% verminderd. De totale waardevermindering die daarvan het gevolg is, is op het totaal van de vastgestelde WOZ-waarden van woningen minder dan 0,1%.

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met het stadskantoor  tel.140299, of raadpleeg de pagina woz-waarde hier op de website. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!