PURMEREND - Op 20 juli 2023 vond een integrale controle plaats bij eetgelegenheden in het centrum van Purmerend. Bij twee bedrijven zijn personen aangetroffen die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Daarnaast waren bij beide bedrijven bezorgers jonger dan 16 jaar aan het werk. De aanleiding voor deze controle waren diverse signalen en meldingen bij de gemeente over bedrijven die vooral gericht zijn op het afhalen en bezorgen van eten. De controle is een samenwerking van gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.


Er zijn in totaal 4 bedrijven gecontroleerd en bij alle 4 waren er overtredingen. Bij 1 bedrijf werden drie personen aangetroffen die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Eén van hen is aangehouden op basis van de Wet op de identificatieplicht (wet ID). Deze persoon toonde een werkvergunning, maar na onderzoek bleek dit document van iemand anders te zijn. Bij een ander bedrijf vond de Arbeidsinspectie nog eens twee personen die niet voldeden aan de voorwaarden van de werkvergunning. Het werken zonder werkvergunning of met een onjuiste tewerkstellingsvergunning is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De Arbeidsinspectie doet verder onderzoek, omdat de werknemers vermoedelijk ook onvoldoende betaald kregen of langer werkten dan toegestaan. Bij beiden bedrijven werkten bezorgers met de leeftijd van 14 en 15 jaar. Een bezorger moet minimaal 16 jaar zijn. Het is sinds 2020 verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen met een vervoersmiddel. Bij een derde bedrijf was mogelijk een persoon aan het werk die ook een uitkering ontvangt, hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Al deze werknemers moesten het werk neerleggen. De werkgevers zullen een boeterapport ontvangen.

Op milieu- en brandveiligheidsgebied zijn ook overtredingen geconstateerd. Voorbeelden hiervan zijn: brandblussers die niet gekeurd of leeg zijn, een niet aangesloten vetafscheiding, hele vieze afzuigfilters en een koelinstallatie die niet gekeurd is.

Vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werd gewezen op een onjuiste temperatuur van voeding, een overtreding van de regelgeving over allergenen en onvoldoende maatregelen om de overlast van vliegen en muizen te bestrijden.

Opzet controle

Tijdens de integrale controles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de benodigde vergunningen aanwezig waren en werden nageleefd. Bedrijven die zich richten op het afhalen en bezorgen van eten hebben namelijk een exploitatievergunning nodig.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert werkgevers en werknemers op eerlijk, veilig en gezond werk. Ze kijken bijvoorbeeld of mensen hier mogen werken, of ze eerlijk betaald worden en of ze niet teveel uren draaien.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of bedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Zo wordt er gekeken of regels over hygiëne worden nageleefd en of er voldaan is aan de regelgeving over allergenen.

Voor onze veiligheid

'We treden hard op tegen misstanden in onze gemeente. Bij de horecabedrijven doen we dat samen met onze partners op het gebied van hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De regels zijn er om ervoor te zorgen dat ons eten schoon en veilig is en dat er geen misbruik wordt gemaakt van de werknemers die vrijwel dagelijks met dat voedsel bezig zijn. Gelukkig zien we genoeg voorbeelden van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Ook voor deze ondernemers is het belangrijk dat we hier actief op controleren', aldus wethouder Hegger.

Melden

De rol van inwoners en ondernemers is erg belangrijk. Het zijn de ogen en oren in de horeca. De verschillende partners ontvangen dan ook graag (anonieme) meldingen als er vermoedens zijn dat het ergens niet klopt. Vermoedens van misstanden kunt u melden bij de gemeente (vermoeden@purmerend.nl). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn 7 dagen per week bereikbaar via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.