PURMEREND - Op dinsdag 26 april 2022 heeft burgemeester Don Bijl 7 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners. Zes betrokkenen ontvingen een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau, één betrokkene is ridder in de orde van Oranje Nassau.


Onderstaande inwoners ontvingen een Koninklijke onderscheiding voor hun inzet voor de medemens. Hieronder leest u meer over de gedecoreerden.

De heer S. de Boer (Sierk)
Geboortedatum: 28 juni 1947
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1989 zet de heer de Boer zich onvoorwaardelijk in als vrijwilliger voor de koepelorganisatie Vrijwillige Weidevogelbescherming in de provincie Noord-Holland. De heer de Boer trok destijds vanuit zijn woonplaats Amsterdam het Waterlandse Weidevolgelgebied in om als vrijwilliger bij boeren de weidevogelnesten op te sporen en te markeren. Zo enthousiasmeert hij boeren om de broedvogels op hun land te beschermen. Na zijn verhuizing naar Purmerend heeft hij dit voorgezet in het gebied van Purmerland en in de Wijdewormer bij een aantal agrarische bedrijven.

De heer Tseng Pin Chi
Geboortedatum: 10 juni 1953 te Cheklang
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Chi kwam in 1974 naar Nederland en zet zich al vanaf 1977 actief in voor lokale goede doelen. Hij deed belangrijk vrijwilligerswerk in Terneuzen en was hij als vrijwilliger behulpzaam bij controle en contacten met Chinese scheepsbemanningen. Sinds 1983 is de heer Chi actief in de Algemene Chinese Vereniging in Nederland. Ook is hij jarenlang als bestuurslid en later als voorzitter actief geweest binnen de Federatie van Chinese Verenigingen in Nederland.

De heer Chi heeft zich in Rotterdam actief en onbaatzuchtig ingezet voor lokale goede doelen. Ook was hij langdurig actief betrokken bij de oprichting en het voortbestaan van de Chinese school in Rotterdam. Sinds 2006 is de heer Chi actief in zijn huidige woonplaats Purmerend op maatschappelijk gebied. In 2015 heeft hij samen met enkele anderen contact gelegd met Chinese medegelovige boeddhisten in Nederland en in China om te komen tot de oprichting van een boeddhistische tempel in de gemeente Utrecht.

De heer Johannes Cornelis Maria Erkamp (Hans)
Geboortedatum: 1 juli 1950 te Berkhout
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Erkamp heeft zich gedurende de laatste dertig jaar verdienstelijk gemaakt aan de maatschappij. Sinds januari 1981 is hij lid van PvdA Beemster en heeft zitting genomen in het bestuur van de afdeling Beemster in verschillende functies. Na de fusie PvdA Beemster zit hij nu in het nieuwe bestuur van PvdA Purmerend-Beemster. Bij cultureel centrum Onder de Linden is de heer Erkamp gestart met de organisatie van filmavonden en heeft zitting genomen in het bestuur. Ook heeft hij jarenlang zorg gedragen voor het verhuur van het gebouw aan andere non-profit organisaties. Bij het repaircafé helpt hij door defecte apparaten van ouderen te repareren en helpt hij hen bij het invullen van de belastingaangifte.

Mevrouw Jozepha Maria Theresia van der Kolk-Regtien (Jozé)
Geboortedatum: 10 maart 1960
Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1990 kwam mevrouw van der Kolk bij het Rode Kruis. Eerst met wat hand- en spandiensten, en vanaf 1996 kwam ze officieel als vrijwilliger in dienst bij de organisatie als secretaris. Later werd ze onder andere bestuurslid en tegenwoordig is ze coördinator vervoer en netwerken. Tevens begeleidt ze de communicatie-afdeling met haar jarenlange bestuurlijke ervaring. Mevrouw van der Kolk-Regtien is een vraagbaak binnen de organisatie. Van het Rode Kruis kreeg ze de Medaille van Verdienste.

De heer Josephus Stroober (Joop)
Geboortedatum: 28 oktober 1948 te Amsterdam
Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1985 werd de eerste steen gelegd voor het huidige biljartcentrum in Purmerend. Na de oplevering was de heer Stroober direct actief als vrijwilliger binnen het centrum. Hij heeft een zeer groot aandeel gehad in de oprichting van Biljartvereniging Jong Purmerend in regio Zaanstreek-Waterland. Naast de activiteiten die de heer Stroober deed voor en met Jong Purmerend, is hij ook zeer actief geweest met de toernooicoördinatie en organisatie binnen het biljartcentrum. De heer Stroober vervult nog steeds een bestuursfunctie binnen de Stichting Biljartcentrum Purmerend. De heer Stroober was tevens bestuurslid, wedstrijdleider en toernooileider van Biljartvereniging VKG. Sinds 2017 is hij wedstrijdleider en sinds 2018 voorzitter van DCW.

De heer Roy Errol James Sutherland (Roy)
Geboortedatum: 28 september 1940 te Batavia
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Sutherland is oud-oorlogsveteraan, en heeft zich al jaren vrijwillig ingezet voor andere veteranen. Hij doet dit belangeloos en dit is voor hem enorm belangrijk. De heer Sutherland is sinds 2005 tot op heden vrijwillig actief om voor heel veel vrienden, kennissen en familie een W.U.B.O.- of W.U.V.- (Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers) uitkering aan te vragen. Daarnaast is de heer Sutherland sinds 2010 lid van het stichtingsbestuur van de Stichting Veteranen Purmerend in de functie van algemeen bestuurslid.

De heer Jacobus Cornelis Maria Tuijp (Sjaak)
Geboortedatum: 8 maart 1951 te Beemster
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Tuijp heeft een bijzondere plaats weten in te nemen in de Beemster gemeenschap. Onzelfzuchtig, in dienst van zijn medemens, heeft hij zich ten dienste gesteld van de maatschappij. Hij heeft kans gezien om met zijn levensinstelling andere mensen te helpen, zowel in materiële als in geestelijke zin. De heer Tuijp staat altijd belangeloos voor iemand klaar. Samen met buren groenonderhoud doen in zijn omgeving, hulp in een buurtvereniging, een stichting die hulp nodig had, of mensen waarmee hij toevallig in contact komt en die zijn zorg kunnen gebruiken. Voor een aantal families is hij een vertrouwenspersoon waar ze heel blij mee zijn.