EDAM/VOLENDAM - Besloten is om samen met de gemeenten Landsmeer en Waterland een Europese aanbesteding te doen voor de inkoop van duurzame energie. Het college van B&W heeft gekozen voor de inkoop van elektra opgewekt uit Nederlandse wind en de verduurzaming van gas te realiseren via de aankoop van CO2-emissierechten Gold Standard.
Er is voor gekozen om de verduurzaming van gas te realiseren via de aankoop van emissierechten omdat Nederland nog niet voldoende leveranciers heeft van duurzaam gas.

Door duurzame energie in te kopen, draagt de gemeente Edam-Volendam bij aan het behalen van de doelstellingen die de gemeenteraad heeft geformuleerd in de Notitie Klimaat- en duurzaamheidsbeleid vastgesteld d.d. 13-12-2016.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Eind 2016 heeft onze gemeente het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend.
In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen. In het nieuwe Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities.

De Europese aanbesteding waarvoor nu is gekozen vloeit voort uit dit manifest.