PURMEREND - Eind september is het politiebureau aan de Waterlandlaan gesloten. De gemeente krijgt nu de mogelijkheid om het pand te kopen. Het college ziet op deze locatie een grote kans voor de toekomst van de stad. De gemeenteraad bespreekt het voorstel over de koop op 9 en 16 december. Tegelijkertijd denkt het college na over een tijdelijke invulling. De uitwerking van die ideeën worden begin 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.


Inwoners helpen met woonruimte

De komende jaren wordt flink geïnvesteerd in het Waterlandkwartier. Het politiebureau grenst hieraan. Door het pand te kopen heeft de gemeente regie op een passende functie in de toekomst. Het college denkt ook na over een tijdelijke functie. Het college wil op deze plek iets doen aan het oplopende woningtekort voor Purmerenders. Wethouder wonen Thijs Kroese: ‘We zien dat er nog altijd inwoners zijn die op de woningmarkt tussen wal en schip vallen. Die kunnen we niet in de kou laten staan. Door het politiebureau te kopen, kunnen we inwoners die met spoed een huis nodig hebben helpen.’

Regionale maatschappelijke opgave

Naast het woningtekort werkt Purmerend samen met de regiogemeenten in Zaanstreek-Waterland aan een andere maatschappelijke opgave. Mensen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven, statushouders, leven nu in te drukke asielopvang. Zij hebben een thuis nodig om hun leven in dit land te beginnen. Burgemeester Don Bijl: “Purmerend heeft, net zoals andere gemeenten, de opdracht om een aantal statushouders een woning te geven. Alle regiogemeenten moeten met die opdracht aan de slag. De regiogemeenten trekken gezamenlijk op en hebben afgesproken om alleen versneld tijdelijke huisvesting van statushouders te combineren met inwoners die met spoed een woning zoeken. Zo komt er meer ruimte in de huidige asielopvang.”

Idee voor kleine gezinnen

Wethouder Thijs Kroese: “Voor ons staat vast dat op deze locatie geen asielzoekerscentrum of een voorziening voor mensen met complexe problemen komt. Wel kijken we naar huisvesting voor zowel Purmerenders die met spoed een woning zoeken als statushouders. Onze denkrichting gaat uit naar met name kleine gezinnen in een kleinschalige woonlocatie. Deze ideeën moeten we nog uitwerken, maar wij willen die doorkijk nu alvast delen. Mede om geruchten te voorkomen.”

In gesprek met omwonenden

De direct omwonenden van het politiebureau worden begin volgend jaar bij de uitwerking betrokken. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging. De input vanuit de omwonenden neemt de gemeente mee in een voorstel over de realisatie en welke inwoners hier komen te wonen. In maart 2022 spreekt de gemeenteraad hierover.

Op de hoogte blijven

Geïnteresseerde inwoners en direct omwonenden kunnen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het politiebureau via een nieuwsbrief die vaker zal verschijnen. Aanmelden kan via waterlandlaan@purmerend.nl