PURMEREND - Vanaf maandag 6 januari kan men zich via de website aanmelden. De eerste woningen aan de Kanaaldijk worden verloot onder mensen die zich uiterlijk op 31 januari 2020 hebben ingeschreven.

Van de eerste 20 woningen aan de Kanaaldijk, worden 14 woningen direct toegewezen en 6 woningen verloot. Naar verwachting vindt de eerste sleuteloverdracht in februari plaats. Het wachten is op het aansluiten van de nutsvoorzieningen.

Loting
Via loting worden 6 van de 20 woningen aan Purmerenders verhuurd. Mensen kunnen zich aanmelden via www.woneninpurmerend.nl/aanmelden om mee te loten voor een tijdelijke woning\

Mensen komen alleen voor loting in aanmerking, als zij

  • een woning nodig hebben;zes maanden inwoner van Purmerend zijn of
  • een sociale, maatschappelijke of economische binding hebben met Purmerend
  • financiële mogelijkheid hebben om zelfstandig te kunnen wonen
  • woonvaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen wonen
  • geen overlast geven.

Er zijn veel mensen die graag een tijdelijke woning willen huren. Door inschrijving komt de naam op een lijst te staan. Bij de oplevering van een nieuw project wordt uit de totale lijst met aanmeldingen de gelukkigen geloot. Dit is een geautomatiseerd proces. Alle mensen die zich hebben aangemeld ontvangen vervolgens een bericht.

Directe toewijzing

Afgelopen periode is er bij zowel zorgpartijen als binnen de gemeente Purmerend geïnventariseerd welke kandidaten voor de eerste tijdelijke woningen via directe toewijzing in aanmerking komen. Dit kan gaan om:Mensen die beschikken over een urgentieverklaring;


  • Mensen die uitstromen uit wonen op maat (Casa24, Zeevangstraat, AOP, Beschermd Wonen etc);
  • Mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. In januari worden de eerste kandidaten geselecteerd. Voor iedereen geldt:
  • De woning betreft een studio van ongeveer 25 m²;
  • De huurprijs is € 500,- per maand, excl. servicekosten;
  • Het huurcontract is voor maximaal 2 jaar. Dit betekent dat het huurcontract na twee jaar eindigt. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een woonplek na deze periode.

Beheerorganisatie Camelot

Recent is de aanbesteding van de beheerorganisatie van de tijdelijke woningen afgerond. Het vastgoed bedrijf Camelot Europe gaat voor de gemeente het beheer organiseren van de tijdelijke woningen. Zij hebben een voorstel ingediend, waarbij speciaal veel aandacht is voor sociaal beheer, o.a. door de inzet van een complexbeheerder en een sociaal beheerder.

Realisatie 200 tijdelijke woningen

In 2020 realiseert de gemeente nog 180 tijdelijke woningen op drie locaties in de stad: Karekietpark (44), Etserstraat (28) en Verzetslaan (108).