PURMEREND - De vraag naar woningen is enorm, vooral onder jongeren en ouderen. Om aan die vraag te voldoen en om Purmerend aantrekkelijk en toegankelijk te houden, wordt flink geïnvesteerd in de stad. Veel ruimte om te bouwen is er niet. Daarom is herontwikkeling van de stad essentieel, en dan vooral rondom het centrum en het stationsgebied. Deze plekken zijn interessant voor jong en oud om te wonen. Centraal in de stad, dicht bij voorzieningen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.


Eén van de ontwikkellocaties is het gebied rondom het station en de Waterlandlaan. Dit gebied wordt ontwikkeld als een hoogstedelijk woon- en werkgebied. Om dit voor elkaar te krijgen is voor dit gebied een gebiedsvisie opgesteld. Deze is nu klaar en wordt op 16 januari besproken in de commissie SOB. In de visie zijn de ambities voor het Stationsgebied vastgelegd. Belangrijke onderdelen zijn hoe aangekeken wordt tegen mobiliteit, de kwaliteit van de openbare ruimte, verdichten en hoe de aantrekkelijkheid van dit gebied kan worden verbeterd.

Wethouder Thijs Kroese; ‘Uitvoering van de visie moet leiden tot de toevoeging van een bruisend woon-werkgebied, een aanvulling op de historische binnenstad met een eigen dynamiek. We maken de stad completer.’

Na bespreking in de commissie wordt er eind van de maand in de gemeenteraad een besluit genomen over de visie. Als de raad de visie vaststelt, wordt deze in de komende twee jaar verder verfijnd. Zo wordt de komende jaren onder andere gewerkt aan een stedenbouwkundig masterplan dat meer in zal gaan op wat waar komt, de uitwerking van o.a. verkeer en parkeren en ontwerpen voor het verbeteren van de openbare ruimte.

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met professionele partijen, maar ook met bewoners en ondernemers uit het gebied. Zo vormt dit document de basis voor verdere uitwerkingen van concrete ontwikkelingen in het gebied. De visie is ook opgesteld in samenspraak met partijen als de provincie, MRA, VRA, NS en Pro Rail. Met die partijen voeren we straks aan de hand van deze visie het gesprek over onderwerpen als mobiliteit en wonen.