PURMEREND - Op Bedrijventerrein Baanstee-Noord vestigen zich steeds meer bedrijven. 

Deze panden zullen straks verwarmd worden met de duurzame warmte van Stadsverwarming Purmerend. Afgelopen week zijn de werkzaamheden voor de uitbreiding van het Purmerendse warmtenet van start gegaan. Het gaat om de aanleg van ruim 3.000 meter warmtetracé en bevat daarnaast twee grote kunstwerken; zinkers met avegaarboringen. Dit jaar nog worden de eerste bedrijven daar op het laagtemperatuur warmtenet aangesloten.