PURMEREND - De gemeenteraden van Beemster en Purmerend hebben ieder met een ruime meerderheid hun goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusie. De burgemeesters van Beek en Bijl spreken over een historisch besluit.


Voor de fusie is een herindelingsplan gemaakt dat vanaf 1 oktober acht weken ter inzage ligt. Iedere inwoner kan daarop reageren. Het vervolgens aangepaste herindelingsplan gaat uiteindelijk naar de Eerste en Tweede Kamer voor definitieve besluitvorming, zodat op 1 januari 2022 de fusie een feit kan zijn. De gefuseerde gemeente telt dan in één keer 100.000 inwoners.

Beemster behouden
In het herindelingsplan is geregeld dat het open gebied in de Beemster behouden blijft. Voor de inwoners van de Beemster was het volbouwen daarvan een schrikbeeld. Van Beek hierover: "Purmerend wil het open landschap in z'n waarde laten en niet, waar velen bang voor waren, die ruimte volbouwen."

Anders dan in de Beemster werd in de Purmerendse politiek vanaf het begin aandacht gevraagd voor de belastingstarieven. Daarover staat in het plan dat de lokale lasten niet stijgen, wel moet de hoogte van de tarieven voor iedereen per 1 januari 2022 gelijk zijn.

Sterk merk
De naam van de nieuwe gemeente wordt Purmerend. Van Beek: "Het is een sterk merk. Bovendien blijft de aanduiding droogmakerij de Beemster gewoon bestaan net als de namen van de Beemster dorpskernen." De herindelingsverkiezingen staan gepland voor november 2021; vijf maanden eerder dan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen.