PURMEREND - De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een nieuwe invulling van de locatie van het voormalig postkantoor. Inmiddels gaat dit project naar een volgende fase. Dit betekent dat nu de procedure loopt om het bestemmingsplan te wijzigen en dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld formeel op de plannen te reageren.


Er is een nieuw concept-bestemmingsplan opgesteld voor de PostNL-locatie. De stukken die horen bij dat plan liggen sinds 9 november 2020 voor een periode van zes weken ter inzage. Dit betekent dat iedereen de stukken kan bekijken en op de plannen kan reageren door een zienswijze in te dienen. Het gemeentebestuur is erg te spreken over de ontwikkeling. Wethouder Eveline Tijmstra: ‘Met deze plannen geven we een forse impuls aan de woonambitie van Purmerend, met behoud van het historische karakter van de binnenstad.’

Gedempte Where 1
Het bouwplan voor het voormalig postkantoor op het adres Gedempte Where 1 is verder uitgewerkt. Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de 158 appartementen en een aantal zaken daaromheen, zoals een horecaruimte en parkeergarage.

30-30-40
De ontwikkelaar die op de PostNL-locatie gaat bouwen, heeft ook plannen ontwikkeld voor twee locaties op Kop West. Daar komen sociale huur- en middeldure koopwoningen. Op de locatie van het voormalig postkantoor worden koopwoningen gebouwd. Met deze combinatie, die in totaal bestaat uit 308 appartementen, wordt daarmee voldaan aan de 30-30-40-norm die het college hanteert. Dit houdt in dat 30% van de nieuwbouw sociale huurwoningen moeten zijn, 30% middeldure huur of koop en 40% vrij in te delen.