PURMEREND - Het bestuur P3 en de gemeente vinden de toekomst en continuïteit van pop- en cultuurpodium P3 belangrijk. Daarom kiest het bestuur P3 ervoor om dit jaar nieuwe bestuursleden te werven en laten ze zich op korte termijn ondersteunen door een extern adviseur.

De gemeente heeft het bestuur gevraagd om gefaseerd een nieuw bestuur aan te stellen, zodat het bestuur de opdracht van de gemeenteraad kan voorbereiden en de continuïteit geborgd is. Op deze manier krijgt het volledig vernieuwde bestuur de kans op een nieuwe, frisse start. Dit is afgesproken op 26 februari 2018 tijdens een gesprek tussen het bestuur P3 en de gemeente Purmerend.

Keuzes gemeenteraad

De toekomst van P3 is al eerder door de gemeenteraad besproken en daarbij heeft de gemeenteraad in juni 2017 keuzes gemaakt:

  • P3 moet voor de stad behouden blijven in het huidige gebouw;
  • Er zal geen zaal worden afgestoten;
  • De financiële consequenties en de vraagstukken op het gebied van eigendom en beheer van het gebouw dienen in beeld te worden gebracht;
  • De mogelijkheden voor zalenverhuur dienen verder onderzocht te worden;
  • De samenwerking met andere culturele partijen in de stad – waaronder de eventuele inhuizing van muziekschool Waterland – dient nader onderzochtte worden;
  • Geïnteresseerde ondernemers en jongeren moeten betrokkenworden bij de toekomstplannen;
  • De programmering en organisatie van P3 moeten nader onderzochtworden.

Het huidige bestuur heeft deze opdracht ter hand genomen. Met ondersteuning van de gemeente is er aan een plan van aanpak gewerkt dat in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Intussen is het conceptrapport gereed dat binnenkort aan de wethouder Kunst en Cultuur en het huidig bestuur wordt gepresenteerd.

Nieuw bestuur

Het bestuur van P3 heeft aangegeven dat zij gezien de nu ontstane situatie nieuwe bestuursleden zullen gaan werven om dit jaar een nieuw bestuur te vormen, die het plan van aanpak tot uitvoering brengt. Wel stelt het bestuur binnenkort een extern adviseur aan. Dit in het kader van de continuïteit van het pop- en cultuurpodium. De extern adviseur krijgt als opdracht om te helpen bij de samenstelling van het nieuwe bestuur en zorgt ervoor dat de nieuwe ideeën een plek krijgen in P3, zodat het seizoen 2018-2019 nieuw elan uitstraalt.