PURMEREND - Maandag 4 december hebben 8 bewindvoerderskantoren en de gemeente een samenwerkingsconvenant beschermingsbewind getekend. Met de ondertekening laten partijen zien dat ze zich inzetten om inwoners met een bewindvoerder zo goed mogelijk te helpen.


Steeds meer Purmerendse huishoudens hebben betalingsachterstanden. Een op de vijf huishoudens heeft geldproblemen. In het convenant gaat het om het beschermingsbewind: een maatregel die de rechter kan nemen als inwoners hulp nodig hebben bij het beheren van hun financiën. Wethouder Mario Hegger: ‘Om inwoners van onze gemeente met geldproblemen en -zorgen te helpen, is het belangrijk hen de juiste ondersteuning te bieden. Dat doen we als gemeente, maar we werken daarbij ook samen met andere partijen. Voor dit convenant hebben we met bewindvoerders afspraken gemaakt naar wie we doorverwijzen. Zo weet de inwoner dat het om een bewindvoerder gaat die kwaliteit en zekerheid biedt. Op deze manier helpen we inwoners op weg met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid.’

Gemeente adviseert in keuze bewindvoerder

Bewindvoerders die aan het convenant meedoen, krijgen van de gemeente een voorkeurspositie. Dat betekent dat de gemeente graag ziet dat naar deze bewindvoerders verwezen wordt. Een bewindvoerder wordt door de rechter toegewezen, maar andere partijen zoals hulpverleners, familie, werkgevers of de sociale wijkteams kunnen wel een bewindvoerder adviseren. Daarom gaat de gemeente ook met de rechtbank in gesprek over de gemaakte afspraken. De gemeente wil alleen nog verwijzen naar bewindvoerders die meedoen met het convenant.

Stap voor stap zelfstandig

Voor het uitstroom traject maakt de gemeente Purmerend gebruik van de Hub van Plinkr. De Hub biedt een begeleidingstraject waarin onderbewindgestelden die financieel stabiel zijn en klaar zijn voor meer zelfstandigheid, stap voor stap leren om weer op eigen benen te staan. Dit gebeurt onder begeleiding van een budgetcoach en met ondersteuning van de bewindvoerder. Het traject helpt de deelnemer bij de ontwikkeling van vaardigheden en vertrouwen die nodig zijn om weer zelfstandig verder te gaan. Uniform en geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet.

Kwaliteitseisen

Bewindvoerders die meedoen aan het convenant moeten aan kwaliteitseisen voldoen. De bewindvoerder moet lid zijn van een branchevereniging die een onafhankelijke klachtenprocedure heeft. Daarnaast moet de bewindvoerder periodiek klanttevredenheidsonderzoek doen en de uitkomsten verwerken in de dienstverlening. Voor het doen van financiële transacties voor een cliënt geldt het vierogenprincipe: een medewerker van een bewindvoerder mag dat alleen samen met een collega doen. De bewindvoerderskantoren die mee doen, zijn: BenO Dienstverlening, Budget met Beleid B.V., De bewindvoerder, Humanitas, Lotus bewindvoering, Roorda bewindvoering, Vesta bewindvoering en KBI Hoorn.