PURMEREND - In de proeftuin aardgasvrij Overwhere-Zuid in Purmerend kiest ruim 75% van de bewoners voor een aardgasvrije toekomst. Het gaat om 112 van de 149 woningen in blok1. 110 eigenaren kiezen voor een aansluiting op het warmtenet van SVP. Twee bewoners hebben aangegeven dat zij kiezen voor een all electric oplossing, zoals een warmtepomp. De aansluitingen op het warmtenet van SVP worden volledig vanuit het projectbudget betaald, voor de all electric oplossing is een subsidie van maximaal € 10.000 beschikbaar. Voorwaarde is dat de woning binnen de subsidieperiode aardgasvrij wordt gemaakt.

Hoewel de raad in april 2021 via een amendement op de uitvoeringsstrategie een ambitie neerlegde van 80%, beschouwt wethouder Van Meekeren het behaalde percentage als een succes: ‘We hebben dit bereikt in een periode dat veel heeft tegengezeten. Bijeenkomsten moesten digitaal, er waren verschillende oplossingen nodig om warmte in de woningen te brengen en we zitten in een tijd dat mensen kritisch kijken naar maandelijkse lasten. Dat het dan toch lukt om dit percentage te bereiken, daar ben ik enorm trots op.’

Steun in de rug
Voor SVP betekent dit resultaat dat een realistische business case haalbaar is. Directeur Gijs de Man: ‘Voor SVP is dit een steun in de rug en een blijk van waardering van de inwoners van Purmerend. Warmtenetten zijn de toekomst voor veel woningen in ons land. Als de raad toestemming geeft voor aanleg, dan kunnen we ook deze bewoners helpen aan een woning met toekomstperspectief.’

Raadsbesluit
De gemeenteraad heeft bepaald dat bij een slagingspercentage onder de 80% een raadsbesluit nodig is om de omzetting in blok 1 uit te kunnen voeren. De behandeling hiervan is voorzien in april van dit jaar. In mei vorig jaar is gestart met de communicatie in blok 1, dat gevormd wordt door de Scheldestraat, Amstellaan, Vechtstraat, Merwedestraat en Eemsstraat. De 75% deelname is verdeeld over de wijk, in enkele woningblokken is sprake van 100% deelname.