PURMEREND - Het Rijk heeft vandaag laten weten dat zij bijna 16,9 miljoen euro uittrekt voor de bereikbaarheidsmaatregelen in Purmerend. Het geld komt uit de reservering van € 7,5 miljard in het regeerakkoord en moet ervoor zorgen dat infrastructurele maatregelen bijdragen aan de versnelling van de woningbouw. Deze subsidie is onderdeel van een groter pakket aan rijksgelden voor de regio en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Wethouder Coen Lageveen: ‘We zijn verheugd met deze bijdrage aan de ontwikkeling van Purmerend. De groei van de stad is goed merkbaar, ook op de weg. Met name in het centrum is de huidige mobiliteit niet houdbaar. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid te versterken, willen wij een aantal hoofdroutes herinrichten, ruimte voor binnenstedelijk OV creëren en we willen bouwen aan een parkeergarage met diverse voorzieningen, een zogenoemde mobiliteitshub. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deelmobiliteit zoals huurfietsen en deelauto’s en een wand waar je pakketjes op kunt halen. Dit doen wij voor de huidige én toekomstige inwoners, ondernemers en bezoekers van het Waterlandkwartier en centrumgebied.’

Woningnood aanpakken

Om de woningnood aan te pakken, wil de gemeente tot 2040 in totaal ruim 10.000 woningen bouwen. Het gaat voor de subsidie om de realisatie van tenminste 953 woningen en de versnelling van ruim 3.200 woningen in Purmerend. De bouw van de woningen start binnen 3-5 jaar. Het gaat daarbij om 50% betaalbare woningen met name in het Waterlandkwartier, Wagenweggebied, Wheermolen-Oost en in het centrum. Een belangrijke voorwaarde om hier fijn te kunnen wonen, leven en werken is dat deze woningen goed bereikbaar zijn. Daarvoor is een aantal ingrepen in en rondom de openbare weg en ruimte nodig.

Mobiliteitshub

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor een mobiliteitshub in het Waterlandkwartier. Dit is belangrijk omdat we zo voor een groot deel de auto uit de straat halen en daardoor ruimte maken om woningen te bouwen. Doordat de hub meerdere etages heeft, neem de auto minder plek in dan een parkeerplek op straat. Ook is de hub geschikt voor fiets-parkeren en heeft diverse voorziening. De hub ligt vlakbij het NS station, het R-net busnetwerk en goede regionale fietsverbindingen.

Herinrichten wegen

Daarnaast heeft het Rijk subsidie beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Waterlandlaan, Purmersteenweg en de Gedempte Where. Doel is dat deze centrumroute minder moet worden gebruikt voor doorgaand verkeer. Door minder ruimte aan de auto te geven, is er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en het groen. Dit levert straten op die leefbaarder en veiliger zijn.

Hoogwaardig openbaar vervoer

Tot slot wordt de subsidie gebruikt voor het verbeteren van de doorstroming van de (R-net) bussen. Deze bussen vormen een belangrijk, hoogwaardig openbaarvervoer netwerk voor Purmerend. Om de doorstroming zo goed mogelijk te houden, moeten drie kruispunten aan de Gorslaan en één aan de Verzetslaan worden heringericht.
Door het openbaar vervoer vooral voor de middellange en lange afstand aantrekkelijk te maken, hoopt de gemeente het aantal auto’s en het autogebruik terug te dringen. Zo zijn er ook minder parkeerplaatsen nodig waardoor er weer extra ruimte is voor woningbouw en groen. De HOV-maatregelen zijn noodzakelijk om een goed alternatief voor de auto te bieden.

Besluitvorming plannen

De totale kosten van deze 3 maatregelen zijn geraamd op bijna € 26 miljoen. De aangevraagde subsidie voor deze maatregelen bedraagt 65% van deze investering, dat komt neer op ongeveer € 16,9 miljoen. De overige 35% (ongeveer € 9 miljoen) wordt met cofinanciering vanuit o.a. de gemeente en de Vervoerregio gedekt. De raad neemt in december een besluit over het Mobiliteitsplan en de visie voor de Binnenstad en in maart over de grondexploitatie van het Waterlandkwartier waar deze drie ontwikkelingen ook in zijn opgenomen. Met de subsidie is in ieder geval al een grote stap gezet in de haalbaarheid en mogelijke realisatie van de plannen.