PURMEREND - In de week vanaf maandag 24 september start de jaarlijkse houtoogst in het Purmerbos. De werkzaamheden vinden plaats in het deel van het bos dat bereikbaar is vanaf de Westerweg (via parkeerplaats de Es), Groeneweg of Hofweg. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt ongeveer twee weken in beslag.

Mogelijk hinder
Tijdens de uitvoering zullen de wandel- en fietspaden tijdelijk niet of minder goed bereikbaar zijn. De ruiterpaden zijn tijdens de boswerkzaamheden volledig afgesloten. Wij vragen hiervoor uw begrip om onveilige situaties te voorkomen.

Waarom houtoogst?
Staatsbosbeheer weegt zorgvuldig af welke bomen moeten worden verwijderd. In verband met de essentaksterfte is daarom besloten om nu de bospercelen met zieke en aangetaste essen weg te halen. Daarnaast zullen er voor eenieders veiligheid nog een aantal zwakke bomen dichtbij de paden worden weggehaald.

Eind 2018 of begin 2019 zullen er weer nieuwe bomen worden aangeplant.