MIDDENBEEMSTER - Vanaf 14 februari 2018 gaat het aannemersbedrijf Markus BV in opdracht van De Beemster Compagnie starten met bouwrijpwerkzaamheden in plan De Keyser, Fase 2. De werkzaamheden duren ongeveer tot het einde van april 2018.

De werkzaamheden die in het plangebied gaan plaats vinden zijn:

  • Klei winnen uit de toekomstige woningbouwlocatie
  • De gewonnen klei in het plangebied op rillen leggen zodat deze goed kan drogen
  • De klei gebruiken voor de dijkversterking in Beemster
  • Het graven van sloten
  • Bouwrijpwerkzaamheden ten behoeve van de woningontwikkeling voor fase 2

Het plangebied is gelegen aan de Rijperweg in Middenbeemster.