EDAM/VOLENDAM - Op maandag 13 maart a.s. start het uitbaggeren van de buitenhaven van Edam. Voorafgaande aan het vaarseizoen wordt deze haven weer op voldoende diepte gebracht. 

De opgegraven bagger wordt nabij de sluizen aan de kant van het Galgenveld in trekkers geschept en afgevoerd naar het iets verderop gelegen baggerdepot.

De werkzaamheden duren ongeveer vier dagen. Er zal sprake zijn van enige verkeershinder.