PURMEREND - Op woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester Ellen van Selm 9 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan Purmerenders. 8 betrokkenen ontvingen een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1 betrokkene ontving een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42.

De volgende Purmerenders kregen een Koninklijke Onderscheiding:

  1. De heer D.P. Blokker
  2. De heer J.H. de Bruin
  3. Mevrouw G.I. van Delden-Workum
  4. Mevrouw C.T. Dijkstra
  5. De heer T.T. Glastra
  6. De heer R. Mol
  7. De heer J. Peijnenburg
  8. De heer C.J. Pruis
  9. Mevrouw M. Wals-de Vries

De heer Dirk Pieter Blokker, Dick (geboren in Alkmaar, 1943)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Blokker is al sinds 1983 vrijwilliger in diverse functies. Van 1983 tot 2002 was hij scheidsrechter bij de KNVB van de afdeling Noord Holland.

Sinds 2004 is hij betrokken bij het Culinair Genootschap Gilde Purmerend. Hij is de kookclub 15 jaar trouw gebleven.

Sinds 2010 zet de heer Blokker zich in voor het levend houden van de geschiedenis van Purmerend. Dit doet hij op vele manieren, onder andere bij het Gilde Purmerend en Omstreken. De heer Blokker verzorgt de planning van stadswandelingen en is actief als stadsgids. Naast de historische wandelingen verzorgt hij ook architectuurwandelingen en fietstochten. Hij laat mensen op deskundige en beeldende wijze kennismaken met de stad. Hij is initiatiefnemer voor de totstandkoming van plaquettes van 3 bekende Purmerendse architecten. Deze plaquettes zijn geplaatst aan de buitenzijde van het Purmerends Museum. Met zijn column in het blad Regiozaken attendeert hij Purmerenders op het belang van de geschiedenis van de stad.

In 2015 is op verzoek van de burgemeester het 4 en 5 mei comité Purmerend opnieuw opgericht. De heer Blokker is mede-oprichter. De heer Blokker is een inspirerend en actief voorzitter van het comité. Hij enthousiasmeert zijn medebestuursleden, zit vergaderingen voor en zorgt ervoor dat de website actueel blijft. Hij is het gezicht van het comité in de stad.

De heer Blokker heeft de afgelopen jaren een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de fusie tussen Purmerend en Beemster. Samen met een betrokken Beemsterling heeft hij de geschiedenis van beide gemeenten verbinding gegeven.

De heer Jeroen Hendrik de Bruin, Jeroen (geboren in Amsterdam, 1975)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Bruin is sinds 1996 hoofdtrainer bij turnvereniging Vlug en Vaardig, later GymNet. Sinds die tijd geeft hij met een officiële KNGU-licentie turnles aan de jeugdheren. De heer De Bruin heeft al verschillende turn(st)ers op internationaal niveau weten te brengen.

De heer De Bruin heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de sport in Nederland en de positie op internationaal niveau. In 1995 kwam een nieuw onbekend onderdeel van het turnen in Nederland in beeld, rhönrad. De heer De Bruin heeft (mede) aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de Rhönrad Oefenstof Leerlijn (ROL). Dit is een (unieke) methode om stapsgewijs de verschillende disciplines van het rhönradturnen onder de knie te krijgen. Vanaf 2010 is deze ROL in gebruik voor het turnen en jureren van wedstrijden in Nederland. De heer De Bruin was medeschrijver van dit systeem. Tot op heden houdt hij zich nog bezig met de aanpassingen binnen de ROL.

Samen met een collega-trainer heeft de heer De Bruin internationale trainingskampen bezocht en heeft hij de Nationale Selectie rhönradturnen opgezet en training gegeven. Dit alles heeft erin geresulteerd dat Nederland zich inmiddels met de wereldtop kan meten. Mede dankzij hem heeft het rhönradturnen in Nederland zich sterk ontwikkeld.

Op 1 september 2004 heeft de heer de Bruin zitting genomen in de Landelijke commissie Rhönradturnen. Deze commissie is verantwoordelijk voor alle zaken rondom nationale wedstrijden, juryzaken en internationale wedstrijden. Binnen de commissie hield hij zich vooral bezig met de wedstrijdorganisatie.

In 2013 en 2022 is de heer De Bruin door de LTC-RR tevens aangesteld als één van de WK-trainers van de Nederlandse delegatie. Binnen de delegatie heeft hij laten zien turn(st)ers van verschillende clubs te kunnen begeleiden en ondersteunen, zodat zij hun beste prestaties kunnen leveren tijdens het WK.

Mevrouw Gerda Ina van Delden-Workum, Gerdien (geboren in Amsterdam, 1962)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Delden is al sinds 1994 actief in de turnsport in Purmerend, in eerste instantie bij NEA-Volharding, later bij GymNet Purmerend en Turncentrum Waterland. Gedurende de hele periode is zij zelf trainster, maar leidt ze ook alle jonge trainers op en enthousiasmeert ze om in het trainingsvak te gaan.

Naast haar werk als trainster zat ze jarenlang in de technische commissie en was ze actief in de organisatie van wedstrijden, ze organiseert activiteiten, werft mensen om de vereniging te ondersteunen, regelt trainingspakken en turnpakjes en Sinterklaasactiviteiten voor de jongste leden. Ze organiseert springdagen in Middelharnis, Valentijnzwemmen en turndemonstraties tijdens de marktstadfeesten. Zij is de spil in sponsoracties. Ook zet ze zich in voor het gehandicaptenfonds.

In 2015 is Turncentrum Waterland opgericht. Mevrouw Van Delden is betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe turnhal in De Beuk. Ze heeft demo’s en sponsoracties geregeld en vele kleine materialen voor in de turnzaal. Van fysioballen, krachtmateriaal en trampolines, tot hoezen voor vangblokken. Tijdens de coronatijd heeft ze veel georganiseerd om de jeugd buiten te kunnen laten trainen. De materialen werden verplaatst en lesprogramma’s werden aangepast.

10 jaar lang heeft mevrouw Van Delden de coördinatie op zich genomen van het jaarlijkse strandfeest van kampeervereniging ‘Voorwaarts’. Een vereniging die in de jaren 30 ontstaan is met als doel een aantal weken gezonde zeelucht te bieden aan Amsterdamse gezinnen die daar zelf niet toe in staat waren.

Mevrouw Cornelia Theresia Dijkstra, Conny (geboren in Amsterdam, 1958)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dijkstra was van 2006 tot 2016 actief als redacteur van de Wijkkrant Weidevenne. Ze schreef vele verhalen over het wel en wee in de wijk. Ze was als razende reporter heel snel in het verslag doen van gebeurtenissen in de wijk. Ook maakte ze uitgebreide fotoreportages. Ze werd communicatiespecialist van de wijk Weidevenne.

Van 2008 tot 2015 was mevrouw Dijkstra een zeer actief lid van de wijkkerngroep Weidevenne. Deze wijkkerngroep zette zich in voor de leefbaarheid in de wijk. Mevrouw Dijkstra werd voorzitter van de stedelijke redactie. Mevrouw Dijkstra heeft zich ingezet voor het realiseren van verschillende voorzieningen, zoals het totstandbrengen van de ‘mozaiekbank’, een bewonersinitiatief en de verslaglegging van de bouw van de Melkwegbrug.

Tegelijkertijd was ze voorzitter van de stedelijke redactie en nam ze het voortouw om eenduidigheid te brengen in alle wijkredacties.

Van 2010 tot op heden is mevrouw Dijkstra oprichter en redacteur van de wijkwebsite Weidevenner.nl. Weidevenner.nl heeft als doel om bewoners op de hoogte te houden van actualiteiten en evenementen in de wijk. Mevrouw Dijkstra zet zich dagelijks in om de website bij te houden en te voorzien van actuele informatie over de wijk en omliggende wijken in Purmerend. De website is zeer succesvol en heeft een steeds groter lezersbestand.

De heer Tjeerd Teeke Glastra, Tjeerd (geboren in Amsterdam, 1962)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij de oprichting van de Stichting Kinderopvang Purmerend is de heer Glastra lid geworden van het bestuur. In 2008 nam hij zitting in de Raad van Toezicht na de omvorming van de Stichting (SKOP). In 2014 werd de heer Glastra voorzitter. Onder zijn toezicht is de organisatie geprofessionaliseerd en is het met de juiste strategie de financiële crisis doorgekomen en vanaf 2013 verder gegroeid en doorontwikkeld. Bij zijn afscheid in 2017 werd hij benoemd tot erelid met bijbehorende erespeld.

De heer Glastra is een actieve sporter. Deze sportieve aspiraties heeft hij gekoppeld aan het goede doel. Hij loopt sinds 2019 de Dam tot Damloop met het doel om geld op de halen voor VU kinderstad en voor de Roparun zamelde hij geld in voor terminaal zieke kinderen. Hij nam deel aan de Alpe d’Huzes, waarvan de opbrengsten rechtstreeks ten goede komen aan het KWF. Sinds 2012 is de heer Glastra actief lid van Kika Fondsenwerving.

Sinds 2017 is de heer Glastra voorzitter van de Stichting Reuring Festival. De heer Glastra is toonaangevend geweest in de transitie en professionalisering van het Reuring Festival. De heer Glastra verricht alle vrijwilligerswerkzaamheden naast zijn fulltime baan.

De heer Remco Mol (geboren in Purmerend, 1961)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mol vervult sinds het jaar 2000 allerlei vrijwilligersfuncties bij VPV (Verenigde Purmerender Voetbalverenigingen) Purmersteijn. Hij is al lid sinds 1969 en heeft zich na zijn actieve voetbalperiode direct opgeworpen als vrijwilliger.

De heer Mol startte als trainer/coach bij het jeugdteam maar gedurende de hele periode heeft hij daarnaast veel gedaan voor de pupillen, zoals bijvoorbeeld op de zaterdagochtend de pupillenveldjes uitzetten.

Van 2009 tot 2019 was de heer Mol voorzitter van VPV Purmersteijn. In deze functie heeft hij ervoor gezorgd dat de vereniging steeds groter werd. De vereniging is in die periode gegroeid tot 900 leden, één van de grootste verenigingen in Purmerend. Hij nam moeilijke beslissingen en heeft organisatorische knopen doorgehakt. Aan de heer Mol is de titel ‘erevoorzitter’ toegekend.

Aansluitend op zijn voorzitterschap heeft de heer Mol de rol van penningmeester overgenomen. Met zijn grote kennis van financiële zaken, heeft hij Purmersteijn op een voortreffelijke en vakkundige wijze als penningmeester door de moeilijke coronatijd geloodst. De vereniging is nog altijd bloeiend en financieel gezond. Er staat een vereniging waar saamhorigheid en respect voor elkaar de drijfveer is. Aan die cultuur heeft de heer Mol in hoge mate bijgedragen.

Naast zijn bestuursfuncties is de heer Mol altijd bereid de handen uit de mouwen te steken, hij staat klaar om samen met medevrijwilligers de buitenkant van het gebouw jaarlijks te schilderen, heeft meegeholpen met het verbouwen van de kantine en het aanbouwen van 6 nieuwe kleedkamers.

De heer Johannes Peijnenburg, Joop (geboren in Amsterdam, 1946)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Peijnenburg is bestuurslid van Watersportvereniging Purmerend sinds 1988. De vereniging heeft 150 leden en 120 ligplaatsen. Jaarlijks bezoeken 2500 passanten de vereniging. Sinds 1993 is de heer Peijnenburg penningmeester van de watersportvereniging. Later heeft hij ook de ledenadministratie op zich genomen.

De heer Peijnenburg zit in diverse commissies, waaronder de zeer bewerkelijke Ligplaatscommissie. In het zomervaarseizoen besteedt hij dagelijks, naast zijn werkzaamheden als penningmeester, vele uren aan de vereniging met de indeling van ligplaatsen en het afrekenen van havengelden. Hij voert de gesprekken met de gemeente, bijvoorbeeld over de kademuur, vergunningen en reparaties. Daarnaast zit hij in het overleg met de gemeente over de nieuwe haven (mede dankzij hem is die er inmiddels), en komend jaar wordt het havenkantoor vernieuwd. De heer Peijnenburg is sociaal bewogen, is oplossingsgericht en is een vraagbaak voor iedereen.

De heer Cornelis Johannes Pruis, Kees (geboren in Hindeloopen, 1955)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Pruis zet zich al 40 jaar in als vrijwilliger bij verschillende (sport)verenigingen in de regio Purmerend. Vanaf de jaren zeventig was de heer Pruis actief lid van de ABOB (Algemene Bond van Onderwijzend Personeel). Van 1980 tot 1992 was hij bestuurslid van de afdeling Beemster en omstreken.

Vanaf 1979 werd de heer Pruis lid van de dam- en schaakvereniging Aris de Heer en gaf hij les aan de jeugd. In 1982 wordt hij algemeen bestuurslid. Van 1982 tot 2000 was hij algemeen bestuurslid en later secretaris. Onder zijn leiding volgen jaarlijks veel goede schaakprestaties bij de jeugd op vele schaaktoernooien in de regio en op provinciaal niveau. Hij werkte voor die tijd vooruitstrevend met een schaakcomputer en organiseerde onder ander het 90-jarig jubileum van de vereniging. In 1997 ontvangt de heer Pruis de Sportpenning van Verdienste.

Van 1998 tot 2017 was de heer Pruis algemeen bestuurslid en later voorzitter van ijsclub Bamestra in de Beemster. Naast de gebruikelijke taken van een bestuurslid van een vereniging, was hij aanspreekpunt voor de gemeente en verzorgde hij de hele logistieke planning. Voor zijn inzet is hij bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de vereniging.

In 2011 werd de heer Pruis actief lid van schaakclub Purmerend. Er kon altijd een beroep op hem worden gedaan als er ondersteuning nodig was bij de organisatie van evenementen zoals scholenschaaktoernooien, jeugd- en seniorentoernooien. In 2015 werd hij voorzitter van de schaakclub, terwijl hij ook voorzitter was van de schaatsvereniging.

Hoewel de heer Pruis het voorzitterschap heeft moeten neerleggen, blijft hij actief voor de vereniging door het beheren van de website en het wekelijks opstellen van de speelzaal. Daarnaast kan het bestuur nog altijd op hem rekenen als bijzonder adviseur in precaire zaken.

Naast alle activiteiten is de heer Pruis is al enkele jaren mantelzorger.

Mevrouw Maria Wals-de Vries (geboren in Ruinerwold, 1948)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wals-de Vries is al sinds 1982 bestuurslid van wijkvereniging de Hazepolder. Ze is de spil van de wijkvereniging. Ze is secretaresse en penningmeester. Door gesprekken met de gemeente heeft ze ervoor gezorgd dat de vereniging het buurtgebouw mag verhuren om zo de toekomst van de wijkvereniging veilig te stellen, omdat er geen
subsidie van de gemeente beschikbaar is. Ook onderhoudt ze contacten over alles wat met de wijkvereniging te maken heeft.
Mevrouw Wals-deVries zet zich in voor alle activiteiten die door de wijkvereniging werden georganiseerd: de ouderensoos, bingo’s, buurtreisjes, halloween, bardiensten en kaartmiddagen. Ook verzorgt ze het printen van het wijkverenigingsblad.

Vanaf de opstart in 2013 tot heden is mevrouw Wals-de Vries vrijwilliger van Hospice in Vrijheid in Purmerend. Naast haar werkzaamheden als zorgvrijwilliger is zij zeer betrokken bij het hospice. Ze komt altijd met goede ideeën en denkt actief mee. Ze neemt nieuwe vrijwilligers onder haar hoede, zodat zij precies weten wat hun taak is. Als lid van de lief- en leedcommissie zorgt zij ervoor dat mensen die jarig of ziek zijn, en bij andere gelegenheden, een kaartje krijgen. Als lid van de activiteitencommissie organiseert zij mede, of levert ze input voor een uitje voor de vrijwilligers.