PURMEREND - In de afgelopen periode is Purmerend opgeschrikt door een aantal incidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Bij de incidenten zijn ook jeugdige gewonden gevallen. De politie heeft enkele aanhoudingen verricht en doet nog verder onderzoek, waarbij onder andere wordt bekeken of er verbanden zijn tussen de incidenten. Ondertussen zet Burgemeester Van Selm, samen met politie en andere partners zoals Clup Welzijn en de scholen, extra in om overlast door en geweld onder jongeren aan te pakken.


Burgemeester Van Selm: “De toename van geweld en incidenten in onze gemeente is zorgwekkend en moeten we een halt toeroepen. Er zijn jonge tieners bij betrokken en dat beeld zien we eigenlijk in het hele land. Het is echter niet normaal als kinderen een mes op zak hebben om zich te verdedigen of om indruk te willen maken. Dit moeten we ook niet normaal gaan vinden.
Om de overlast aan te pakken vraag ik inwoners die informatie over de incidenten hebben zich (anoniem) te melden of aangifte te doen. Alleen dan kan de politie er werk van maken. Scholen vraag ik aandacht te hebben voor messenbezit en de cultuur daaromheen. Ouders vraag ik om het gesprek hierover te voeren met hun kinderen. Om gezamenlijk een norm te stellen.”

Extra maatregelen

In een gemeente van onze omvang kunnen overlast en incidenten nooit helemaal voorkomen worden. We zetten wel extra in op een brede aanpak om patronen te doorbreken en erger te voorkomen. Dit gaat gepaard met strenge maatregelen waar het moet en preventie waar het kan. Dit doen wij samen met onze ketenpartners zoals politie, jongerenwerk, loket jeugd en ouders. De gemeente heeft recent hier iemand extra voor aangesteld.

Van Selm: “Naast wat we lokaal al doen wachten we met smart op landelijke wetgeving met betrekking tot een messenverbod. Een messenverbod op zichzelf is geen garantie op het voorkomen van steekincidenten. Wel kan het strafbaar stellen van messenbezit helpen in de preventie en in het aanpakken van incidenten waarbij messen een rol spelen. Vooruitlopend op landelijke wetgeving kijken we of we in Purmerend een messenverbod mogelijk kunnen maken.”

Melden van incidenten belangrijk om geweld terug te dringen

Politie roept getuigen van incidenten op om zich te melden via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden.