BEEMSTER - Burgemeester en wethouders van Beemster hebben op 7 februari 2017 een representatiebeleid vastgesteld. Eén van de nieuwe onderdelen in dit beleid is dat er algemene richtlijnen zijn opgenomen bij jubilea van sport- en recreatieve verenigingen alsmede organisaties op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk.

Een jubilerende instelling kan in aanmerking komen voor een schenking variërend van € 100 tot € 1.000. De betreffende organisatie dient het jubileum aantoonbaar minimaal twee maanden van te voren te melden bij het gemeentebestuur. Alleen Beemster organisaties komen in aanmerking voor een bedrag.