PURMEREND - De gemeente Purmerend heeft de afgelopen maanden samen met omliggende gemeenten in Zaanstreek/Waterland onderzocht hoe invulling te geven aan de verschillende taakstellingen die door het Rijk voor het opvangen van vluchtelingen worden opgelegd. Voor Purmerend gaat dit om het opvangen van Oekraïense ontheemden. Een van de gebieden die daarvoor is onderzocht, is het gebied ten zuidoosten van de Verzetslaan, de Purmer Zuid-Zuid. Een andere locatie is ZOBII in Zuidoostbeemster.


Over de mogelijke opvanglocatie in de Purmer-Zuid Zuid zijn de afgelopen dagen berichten verschenen in de media. Het gebied is al langere tijd op het oog als mogelijke woningbouwlocatie. Het eventuele tijdelijke gebruik van deze locatie maakt op termijn mogelijk plaats voor definitieve woningbouw. Hoe de definitieve invulling eruit komt te zien is onderdeel van de visie op de oostflank die nu wordt voorbereid en naar verwachting eind dit jaar in concept gereed is. Maar de vraag naar opvangplekken is groot en urgent. Het college spant zich in om de Oekraïense mensen die vluchten voor geweld en oorlog menswaardig op te vangen.

Meer opvangplekken nodig

De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog altijd voort en ook andere vluchtelingen komen naar Nederland. Eerder dit jaar heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland opgedragen om te zoeken naar mogelijke opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïners. De regio heeft ervoor gekozen om in gezamenlijkheid de diverse taakstellingen het hoofd te bieden. Zaanstad zet zich in voor de opvang van asielzoekers, Purmerend spant zich extra in voor Oekraïense ontheemden en de overige gemeenten zoeken naar mogelijkheden om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) op te vangen.

Verder onderzoek naar haalbaarheid

Het college heeft de gemeenteraad de afgelopen maanden meegenomen in het proces om te komen tot één voorkeurslocatie. Deze verkenning is de basis voor het verder verkennen en uitwerken van deze locatie. Aangezien het nog niet zeker is of er écht opvangplekken komen op deze locatie, zijn de stukken met de locaties geheimgehouden. Nu de geheimhouding van de informatie over de locatie(s) door de raad is opgeheven, is het mogelijk om te bevestigen dat het college de Purmer Zuid-Zuid verder onderzoekt als voorkeurslocatie. De haalbaarheid van deze plek is afhankelijk van de financiering van de opvang door het Rijk.

Vervolg

Omwonenden van de locatie Purmer-Zuid Zuid ontvangen een brief met meer informatie over wat zij de komende tijd kunnen verwachten. Uiteraard gaat het college verder in gesprek met bewoners van de Purmer-Zuid.