PURMEREND - Het college legt de concept programmabegroting 2020-2023 op dinsdag 17 september voor aan de gemeenteraad. Na de bekendmaking eerder dit jaar dat er een structureel tekort ontstond van ruim 5 miljoen, kan het college toch een sluitende meerjarenbegroting aanbieden.

Het opmaken van de begroting was echter geen eenvoudige opgave en er moeten lastige keuzes worden gemaakt om tot een meerjarig, positief eindresultaat te komen.

Wethouder Harry Rotgans: "Zoals bekend staat gemeente Purmerend, net als veel andere gemeenten, voor een financiële uitdaging. Met een aantal maatregelen uit de tussentijdse rapportage is de grootste opgave voor Purmerend opgevangen. Toch zijn er nog lastige keuzes te maken om het resterende tekort op te lossen. Wel hebben we met onze voorstellen geprobeerd de nadelige gevolgen voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Ook blijven de ambities voor de stad – wonen, duurzaamheid en groen – met deze conceptbegroting op de voorgrond. Dit zien we terug op sociaal gebied zoals een daling van het totaal aantal uitkeringen, maar ook op het gebied van wonen waar flinke stappen worden gezet. Kortom: het gaat goed met de stad in zijn geheel, dat blijft onze focus."

Financiële situatie
Ondanks de sluitende begroting, geeft het college aan graag dieper in te willen gaan op de financiële koers van de gemeente op langere termijn. Dit vanwege de schuldpositie, de fusie met Beemster, de relatie met Stadsverwarming en diverse grote ruimtelijke projecten. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om hierover begin 2020 in gesprek te gaan.

Vaststelling begroting
Op dinsdag 17 september presenteert het college de concept programmabegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad.

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening geven over de begroting tijdens de behandeling in de commissie SOB op donderdag 10 oktober. Aanmelden kan via griffie@purmerend.nl of 0299 452 713. Op woensdag 6 en donderdag 7 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.