PURMEREND - Commissaris van de Koning Arthur van Dijk sprak tijdens een werkbezoek aan de gemeente Purmerend met het college van B&W.


Het ambtsbezoek is bedoeld om nader kennis te maken met de gemeente en in gesprek te gaan over de actuele maatschappelijke opgaven, lokale ambities en ontwikkelingen in het lokaal bestuur. Wat zijn de uitdagingen en kansen en waar kunnen provincie en gemeente elkaar helpen en versterken?

Het vervolgprogramma bestond uit een rondrit langs het bedrijventerrein Baanstee Noord, BioWarmteCentrale Purmerend en de locatie van het nieuwe politiebureau. Vervolgens is een bezoek gebracht aan H20 Esports Campus. Op de campus is een netwerk van 100+ organisaties als startups en onderwijspartners actief voor de ontwikkeling van esports, gaming en techtalent. Met H20 worden esporters door middel van opleiding en inspiratie met elkaar verbonden. Studenten ontwikkelen zich hier parallel aan de veranderende vraag van technologie en kennis. Dit leverde een mooi en interessant gesprek op met de studenten.

Fusie

Daarna volgde een ontmoeting en inhoudelijke dialoog met de gemeenteraad. Hier zijn diverse bestuurlijke onderwerpen aan bod gekomen, zoals de fusie tussen Beemster en Purmerend en de regionale samenwerking met de buren.

In de avond heeft de commissaris van de Koning in de gemeenteraadsvergadering ook de vastgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst genomen.