EDAM/VOLENDAM - De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij duurzaamheid een belangrijk onderwerp vindt in de komende jaren 2017-2022. Na de fusie hebben we een nieuw duurzaamheidsbeleid nodig waarin de duurzame ambities van en voor burgers bedrijven en de gemeentelijke organisatie worden verwoord.  Daarbij moeten we gaan werken aan landelijke opgelegde doelstellingen op het gebied van energiebesparing, energie zonder vervuiling, minder uitstoot van broeikasgassen, ons aanpassen aan een veranderend klimaat, en hergebruik van stoffen en afvalstoffen, zodat niets meer in de afvaloven belandt. Hierbij willen we ook ruimte vinden voor wat voor de burgers, bedrijven, boeren en verenigingen in onze gemeente belangrijk is. 

Daarom nodigen wij alle burgers, bedrijven, agrariërs, verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om op 18 april aanstaande mee te denken en mee te doen met het opstellen van het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in ons vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam. Na de opening door wethouder Runderkamp beginnen we met een korte presentatie over waar de gemeente nu staat, waar het gaat om onze duurzaamheidsprestaties. Daarna gaan we uiteen om in groepen aan verschillende thema’s te werken. Om 22.00 uur sluiten we de bijeenkomst af.

Thema’s

  • Energie (besparen, duurzaam opwekken, energie zonder vervuiling) – hoe krijgen we iedereen mee?
  • Klimaat verandering – hoe kunnen we daar op anticiperen?
  • Circulaire economie – van afvalstof tot grondstof, afval bestaat niet.
  • Duurzaam toerisme – hoe ziet dat er uit in onze gemeente?
  • Verduurzaming gemeentelijke organisatie – duurzame inkoop, duurzame gemeentelijke gebouwen, bij welke investeringen is de gemeente/gemeenschap gebaat?


Samen kom je tot de beste ideeën, bloemen voor het meest bruikbare idee

Graag horen wij van u wat inwoners, bedrijven en de gemeente kunnen doen om een ‘duurzame samenleving’ te worden. Uw beste ideeën vormen de bouwstenen voor ons duurzaamheidsbeleid. De allerbeste ideeën zullen worden uitgevoerd. Maar op de avond van de 18e zijn er al bloemen voor het bedrijf, de burger, de agrariër en de maatschappelijke organisatie die het best bruikbare idee aanlevert.

Duurzaamheidsenquête

Lukt het u niet om op 18 april bij de avond te zijn, dan kunt u uw ideeën ook kwijt in de duurzaamheidenquête die binnenkort op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Houd de gemeentelijke website in de gaten. Ook op de markt kunt u binnenkort onze enquêteurs tegenkomen.
U kunt uw input verder kwijt via info@edam-volendam.nl thema duurzaamheidsbeleid.

Wilt u verder aan de slag met het onderwerp duurzaamheid?

Wilt u na het bijwonen van de bijeenkomst op 18 april samen met andere burgers en bedrijven verder aan de slag met de verschillende duurzaamheidsthema’s? Laat dat dan weten op de 18e of via info@edam-volendam.nl ‘verder aan de slag met duurzaamheid’. Bij voldoende belangstelling kunnen de thematafels worden voortgezet.