PURMEREND - Uitstraling was het belangrijkste beoordelingscriterium, naast duurzaamheid, snelheid, social return en prijs voor de gemeente Purmerend om te kiezen voor de bouwer De Meeuw & NEZZT uit Oirschot om de tijdelijke woningen te realiseren.

Gemeente Purmerend heeft voor de bouw van 118 tijdelijke woningen toekomstbouwer De Meeuw & Nezzt geselecteerd om het plan uit te voeren. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben.

Beoordelingscriteria voor de aanbesteding waren: Uitstraling, duurzaamheid, snelheid, social return en prijs. Op basis van deze criteria is de aanbesteding uitgezet. Er is een beoordelingscommissie samengesteld waarin omwonenden van de locaties, een architect, een stedenbouwkundige en ambtenaar van Gemeente Purmerend zijn vertegenwoordigd.

Het ontwerp gaat uit van verplaatsbare woningen, modulair gebouwd in de fabriek. De woningen kunnen dus worden gedemonteerd en op een andere locatie opnieuw worden opgebouwd. De tijdelijke woningen komen op vier verschillende locaties in Purmerend: het Karekietpark, de Etserstraat, de Kanaaldijk en de Westerweg.

Wethouder Thijs Kroese:
Wij kunnen niet anders dan trots zijn op de uiteindelijke winnaar, De Meeuw & NEZZT. Zij hebben veel ervaring op het gebied van tijdelijke huisvesting. Het is een vooruitstrevend bedrijf, met enthousiaste mensen. Het aangeboden woonconcept NEZZT, scoorde op alle beoordelingscriteria het beste. Dit betekent ook dat de bewoner van de tijdelijke woning hier voordeel bij heeft. Hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de woonlasten. Hoe mooier de uitstraling hoe prettiger het uitzicht van de buurt.

Directeur De Meeuw & NEZZT, Bas de Haan:
Wij gaan een nieuwe generatie modulaire en flexibele woningen realiseren in Purmerend. Deze zijn maximaal uitwisselbaar. Voor circulair bouwen dus goed nieuws. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld deze woningen in de toekomst heel gemakkelijk omgezet kunnen worden naar een onderwijsgebouw of een ziekenhuis. Daarnaast zijn wij heel kritisch op alle individuele onderdelen. Zo komen de keukens van een producent die Co2neutraal produceert. De woningen zijn all-electric en scoren bovengemiddeld goed op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

De opdracht is verstrekt in de vorm van een raamovereenkomst. Dit betekent dat er flexibiliteit is in het aantal af te nemen woningen. Per locatie wordt er op basis van het aantal woningen op die locatie een opdracht gegeven. Tenslotte heeft het college de ambitie om in totaal 200 tijdelijke woningen te realiseren.Na verlenen van de omgevingsvergunning kunnen de eerste woningen na een bouwperiode van vijf maanden worden opgeleverd.

Meer informatie: www.woneninpurmerend.nl/tijdelijkewoningen