BEEMSTER - De gemeenteraad van Beemster heeft op 17 april 2018 uitgesproken het college van de gemeente Beemster te steunen in het voornemen garant te gaan staan voor maximaal een miljoen euro voor Coöperatie Breedband Beemster U.A.. Hiermee komt de aanleg van snel internet een stap dichterbij. Dit is belangrijk voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling in de Beemster.

Aanleg van glasvezel
In de Beemster wordt sinds 2014 gewerkt aan de aanleg van glasvezel. Dit is een omvangrijk traject dat wordt getrokken door een aantal inwoners van de gemeente Beemster die zich hebben verenigd in de Coöperatie Breedband Beemster U.A. “het zogenaamde burgerinitiatief Breedband Beemster”. Zij zetten hier de schouders onder omdat glasvezel belangrijk is voor de leefbaarheid en economie in de Beemster. Bestaande aanbieders van telecomdiensten zullen deze ontwikkeling de komende jaren niet voor hun rekening nemen.

Voorwaarden
Om de aanleg van glasvezel in een omvangrijk landelijk gebied als de Beemster mogelijk te maken moet Breedband Beemster diverse leningen aangaan. De banken willen dergelijke leningen niet verstrekken zonder garantstelling van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Beemster. Dit is dan ook voorwaardelijk.

Wat houdt garantstelling in?
Garantstelling houdt in dat wanneer Breedband Beemster niet meer in staat is om aan haar betalingsverplichting te voldoen, de gemeente en de provincie deze verplichting op zich neemt. De gemeente is bereid dit te doen tot een maximum van één miljoen euro. De provincie staat voor ruim vijf miljoen garant. De twee garantstellingen hangen met elkaar samen. Als de gemeente er niet toe bereid is, zal de provincie dat ook niet zijn. Er zal dan geen glasvezel in de gehele gemeente kunnen worden aangelegd.

Zorgvuldigheid
Het besluit om garant te staan wordt met de grootste zorgvuldigheid voorbereid. Beemster is een kleine gemeente die goed om moet gaan met de financiën. Het besluit dat op 17 april jl. is genomen houdt dan ook enkel in dat de gemeente de voorwaarden voor de garantstelling uitwerkt: wat zijn de risico’s? Welke maatregelen nemen we om te voorkomen dat de risico’s optreden? Omdat het maatschappelijk belang dusdanig groot is, is ook de raad bereid deze verkenning te steunen. Een definitief besluit volgt voor 1 juli aanstaande.