PURMEREND - Op donderdagavond 22 september is Ellen van Selm door de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Purmerend. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in het stadhuis. Vanaf heden gaat de benoeming in.


Ter overstaan van haar familie, de Commissaris van Koning, wethouders en raadsleden legde Ellen van Selm de eed af. Locoburgemeester Mario Hegger heeft haar vervolgens de ambtsketen omgehangen. Van Selm: 'U krijgt met mij een burgemeester die aan het thuisgevoel wil meewerken. Ik vind het van belang dat inwoners die dat willen, betrokken kunnen zijn bij hun eigen leefomgeving. Veel inwoners hechten aan de leefbaarheid in hun eigen wijk, buurt of dorp en willen daar in veel gevallen graag bij betrokken zijn. Van belang is dat de gemeente daarop aansluit en een serieuze gesprekspartner is. De gemeente is niet alleen de instantie die alleen maar regels en barrières opwerpt, hoewel die er soms ook zijn. De gemeente anno 2022 zoekt de samenwerking met inwoners en is creatief in het zoeken van passende vormen van samenwerking. En nu gaat het beginnen. Samen op pad!'

Van Selm is 58 jaar en lid van D66. Zij is sinds 1 december 2014 burgemeester van de gemeente Opsterland in Friesland. Zij was daarnaast voorzitter van de P10, netwerk van grote plattelandsgemeenten, bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Eerder was zij zelfstandig organisatieadviseur, onder andere in ontwikkelingssamenwerking en arbeidsre-integratie. Zij was voorzitter van de Raad van Commissarissen Perspectief BV Lelystad en lid van de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad. Tussen 2002 en 2004 was Van Selm raadslid in de gemeente Lelystad.

Tijdlijn benoeming

Voormalig burgemeester Don Bijl kondigde eerder dit jaar zijn vertrek aan in verband met zijn pensioengerechtigde leeftijd. Een vertrouwenscommissie bereidde in de maanden daarna de raadsvoordracht voor op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 29 maart 2022 vaststelde. In deze profielschets waren ook de wensen van de inwoners van Purmerend meegenomen. Dertien kandidaten reageerden op de vacature. Met een deel van hen ging de vertrouwenscommissie in gesprek. Na een zorgvuldige afweging, leidde dat tot de voordracht van Ellen van Selm op 14 juli als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad, deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht aan de Ministerraad, waarna bij Koninklijk Besluit de benoeming van Ellen van Selm werd besloten.