EDAM/VOLENDAM - De gemeente heeft van verschillende inwoners vernomen dat Energiebedrijf Angel langs de deuren gaat om een slimme energiemeter te verkopen. Zij geven aan dat zij dit in opdracht van de gemeente doen. 

De gemeente Edam-Volendam deelt hierbij met klem mede dat zij aan dit energiebedrijf geen opdracht heeft gegeven. Het heeft verder ook niets te maken met de onlangs verzonden brief aan de inwoners inzake de informatieve huisbezoeken aan inwoners van 80 jaar.