PURMEREND - In de zomermaanden hebben de colleges van Purmerend en Beemster besproken op welke wijze een fusie tussen de twee gemeenten kan plaatsvinden. Er zijn afspraken gemaakt over het waarborgen van een gelijkwaardige positie van beide gemeenten in het fusieproces. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuurlijk akkoord. Op 4 september stemden beide colleges hiermee in. De herindeling kan per 1 januari 2022 gerealiseerd zijn.

Kansen
De burgemeesters Don Bijl en Joyce van Beek zien voor zowel de inwoners van Purmerend alsook voor die van Beemster kansen in een fusie. Inwoners van beide gemeenten verhuizen over en weer en maken gebruik van elkaars voorzieningen zoals onderwijs, sportverenigingen, zwembad, theater en toeristische- en recreatieve voorzieningen. Ook zijn de gemeenten historisch en geografisch nauw met elkaar verbonden.

Samenwerking
In 2014 gingen de twee gemeenten een ambtelijke samenwerking aan. In de praktijk heeft Beemster nog enkele medewerkers in dienst en worden de overige taken door ambtenaren van gemeente Purmerend uitgevoerd. De dienstverlening naar de inwoners kan verder verbeteren als er nog maar voor één bestuur gewerkt hoeft te worden. Door de herindeling wordt een nog meer robuuste en toekomstbestendige gemeente gevormd. Ook kan de aantrekkingskracht op het gebied van recreatie en toerisme en de zeggenschap in de regio hiermee worden versterkt.

Herindelingsontwerp
Als de gemeenteraad van Purmerend ook instemt met de intentie om te fuseren, maken de gemeenten samen een herindelingsontwerp. Op basis van inbreng van inwoners wordt bepaald wat beide gemeenten belangrijke waarden vinden voor de nieuwe gemeente. Beemster start deze maand met het ophalen en in kaart brengen van wat voor Beemsterlingen waardevol is. Ook Purmerend gaat de komende maanden verder in gesprek met inwoners.

Besluitvorming
Op donderdag 20 september 20.00 uur bespreekt de commissie Algemene Zaken in Purmerend het voorstel over de voorgenomen fusie. Donderdag 27 september neemt de Purmerendse gemeenteraad een besluit in navolging van gemeente Beemster die op 9 januari besloot te willen fuseren met Purmerend. Geïnteresseerden kunnen bij de vergadering aanwezig zijn of het via tv of internet live volgen.