PURMEREND - Dinsdagmiddag 2 november 2021 controleerde de gemeente 32 woningen in de wijken Centrum, Purmer-Zuid en Wheermolen. Deze controle werd uitgevoerd om spookbewoning tegen te gaan. Dit zijn adressen waar al langere tijd niemand staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Twee panden werden bewoond door personen die niet op dit adres staan ingeschreven, zij zullen zich nog inschrijven. Op dertien adressen was niemand aanwezig, maar waren er wel signalen van bewoning. Hier wordt een vervolgcontrole uitgevoerd. Drie panden werden anders gebruikt dan de woonbestemming omschrijft. Onderzocht wordt of de woonbestemming aangepast moet worden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot slot waren veertien panden leegstaand, werden verbouwd, stonden te koop of waren net verkocht. De gemeente maakt zich hard voor een veilige en prettige werk- en leefomgeving. Spookbewoning past daar niet bij, daarom worden regelmatig controles uitgevoerd.

Inschrijving BRP is verplicht

Bij de controles van afgelopen maanden is gebleken dat niet iedere bewoner weet hoe een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) werkt. Inwoners zijn verplicht zich in te schrijven op het adres waar zij verblijven. Dit gebeurt niet automatisch bij een verhuizing. Meer informatie over het inschrijven na een verhuizing is te vinden op onze website door hier te klikken.

Spookbewoning niet toegestaan
Tijdens de controles worden adressen bezocht waar al langere tijd niemand staat ingeschreven. Dit wordt bijgehouden in de BRP. Dit systeem is weer gekoppeld aan bepaalde voorzieningen en maatregelen. Dit kan gaan om een uitkering, de berekening van een studietoelage of de bepaling van de gemeentebelastingen. Ook andere organisaties zoals pensioenfondsen, de Belastingdienst of schuldeisers gebruiken de BRP. Het is dus belangrijk dat de BRP op orde is. Ook voor het welzijn van de bewoners zelf: illegale bewoning kan gevaar opleveren als bijvoorbeeld brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaande woning terwijl dit niet zo is. De gemeente hoopt met de controles ook deze bewustwording te vergroten. Het kan ook voorkomen dat er niemand op een adres geregistreerd staat omdat de woning voor andere doeleinden wordt gebruikt. Denk aan hennepkwekerijen, drugslaboratoria of opslag van illegale zaken. Hiertegen wordt hard opgetreden want dit wordt door de gemeente niet getolereerd.

Melden helpt!
Inwoners kunnen helpen spookbewoning tegen te gaan en zo bij te dragen aan een veilige buurt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van spookbewoning als de woning niet bewoond is maar wel volledig is ingericht. Of als er alleen ’s nachts mensen in de woning zijn. Vermoedens kunt u melden bij de gemeente via fraudemeldpunt@purmerend.nl. Vermoedt u criminele activiteiten? Dan kunt u dit melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of bij Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.