PURMEREND - Met een financiële bijdrage helpt gemeente Purmerend boeren om te verduurzamen. Door deze bijdrage kunnen zij, via de actie ‘1001ha’, 100 hectare land voordeliger omzetten naar kruidenrijk grasland of inzaaien met kruidenrijke groenbemesters. LTO Noord afdeling Land van Leeghwater is erg blij met deze steun. 


Wethouder agrarische zaken Mario Hegger: 'Helemaal nieuw voor Beemster zijn deze kruidenrijke mengsels niet. Het bedrijf van de heer Kohne in Middenbeemster was 1 van de 6 landelijke locaties waar boeren, burgers en beleidsmakers kennis konden opdoen tijdens de Open Middag Kruidenrijk Grasland, georganiseerd door Urgenda. Daarnaast wordt er vanuit de studiegroep Regeneratieve Landbouw door een aantal lokale melkveehouders onderzocht wat kruidenrijk grasland voor hun bedrijfsvoering kan betekenen. Met deze actie willen we de keuze voor kruidenrijke mengsels laagdrempeliger maken voor de hele sector.'

Kansen om te experimenteren

LTO Noord afdeling Land van Leeghwater voorzitter Annie Kregel-Kalverboer: 'Deze actie biedt agrariërs de mogelijkheid om nog meer te doen aan het stimuleren van biodiversiteit. Daarnaast biedt het ook kansen om te experimenteren en uit te zoeken wat het best past bij een perceel. Wij juichen toe dat gemeente Purmerend dit mogelijk maakt voor haar mooie polder de Beemster en omstreken. Wij hopen dat omliggende gemeenten ook geïnspireerd worden.'

Biodiversiteit en bodemkwaliteit

Kruidenrijk grasland bestaat uit veel verschillende bloeiende kruiden en grassen, wat goed is voor het bodemleven en insecten. Het is goed voor de biodiversiteit, maakt de grond weerbaarder tegen droogte, vermindert de hoeveelheid kunstmest en het is ook nog goed voor de gezondheid van koeien. Groenbemestermengsels bevatten klavers en diverse kruiden, die ingezet worden voor bodemverbetering op akkerbouwpercelen. Hiermee voorkomen boeren dat voedingstoffen uitspoelen bij veel regen en verbeteren ze de bodemstructuur. Hegger: 'Al met al proberen wij via de actie ‘1001ha’ de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten en de bodemkwaliteit te verbeteren.'

Meer informatie over de actie, kruidenrijk grasland en groenbemesters is te vinden op de website 1001ha.nl.


1001ha: samenwerking LTO en Urgenda

LTO Nederland en Urgenda sloegen eind september 2020 de handen ineen om boeren te helpen met verduurzamen. De actie ‘1001ha’ werd een feit en inmiddels hebben meer dan 1400 boeren in Nederland gebruik gemaakt van deze actie. De actie werkt laagdrempelig: dankzij de financiële ondersteuning van donateurs zoals gemeente Purmerend kunnen boeren een korting krijgen op zaaigoed voor groenbemestermengsels of kruidenrijk grasland. Zo kunnen zij het zaaigoed op een voordelige manier uitproberen. Boeren leveren zelf ook een financiële bijdrage. Sinds april 2023 is LTO Noord op lokaal niveau aan de slag gegaan om meer hectare kruidenrijk gras en groenbemesters te realiseren.