PURMEREND - De gemeenten Purmerend en Beemster hebben zich aangesloten bij de City Deal Openbare Ruimte. Purmerend is volop in ontwikkeling. De gemeente werkt aan een leefbare stad voor iedereen met ruimte om prettig te wonen en recreëren. Daarbij komen aspecten als woningbouw, mobiliteit, gezonde leefomgeving en nieuwe voorzieningen als laadpalen en wateropvang. Deze opgaven zorgen ervoor dat er steeds meer beroep wordt gedaan op de openbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat we de ‘huiskamer van de stad’ zo goed mogelijk inrichten en onderhouden, is het zaak om vooruit te kijken en een integrale aanpak te hanteren.


"Deelname aan de City Deal Openbare Ruimte van Agenda Stad is behalve een bron van informatie, ook een goede manier om de juiste partners te betrekken in dit proces," zegt Eveline Tijmstra (Purmerend) over deze samenwerking. Aagje Zeeman (Beemster) vult aan: "Hoewel Beemster landelijk gebied is, voelen we ook hier de uitdagingen waar het in deze City Deal om draait. We kunnen de openbare ruimte maar één keer inrichten. De uitdaging om dat zo efficiënt mogelijk te doen, pakken we graag gezamenlijk aan."

27 partijen bundelen krachten

In de City Deal Openbare Ruimte bundelen 27 partijen (ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven) de komende drie jaar de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven. Gezien de drukte boven en onder de grond, is het vinden en creëren van oplossingen een uitdaging van formaat. Want hoe zorgen we ervoor dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad zo goed mogelijk op elkaar aansluiten? Partners binnen de City Deal zoeken naar nieuwe methoden voor de inrichting van de openbare ruimte.

Samenwerken en kennisdelen

Deelname aan de City Deal Openbare Ruimte betekent samenwerken met andere overheden en partijen die integraal willen werken aan een toekomstbestendig Nederland. Veel gemeenten zijn bezig met dezelfde uitdagingen. De City Deals nodigen uit om kennis met elkaar te delen. Zo profiteren ook Purmerenders en Beemsterlingen uiteindelijk van de gebundelde krachten van andere gemeenten, ministeries, kennisinstellingen en nutsvoorzieningen die zijn aangesloten bij deze City Deal.