BEEMSTER - Op dinsdag 11 april 2017 start aannemer Ooms uit Averhorn namens de gemeente met het verbeteren en veiliger maken van de fietsoversteek op de Purmerenderweg, nabij de Volgerweg. De Dorpsraad Zuidoostbeemster vroeg hier in een eerder stadium al aandacht voor. Na verschillende gesprekken over mogelijke oplossingen kan het werk nu starten. 

Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden op dinsdag 11 en woensdag 12 april is doorgaand verkeer gewoon mogelijk. Op donderdag 13 april start asfalteringswerk en wordt verkeer wél omgeleid. Dezelfde dag nog wordt het werk afgerond.

Fietsverkeer

(Brom)fietsers moeten tijdens het werk omrijden via de route Volgerweg-Oostdijk-Kwadijkerweg. Direct omwonenden worden voor uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer geïnformeerd.

Buurtbus

De Buurtbus rijdt op donderdag 13 april via de Oostdijk en de Kwadijkerweg.

Planning

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit geldt vooral voor het asfalteren. Er wordt gewerkt op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. De aannemer probeert overlast voor de omgeving te beperken.