BEEMSTER - We winkelen digitaal, boeken vakanties via internet en regelen onze geldzaken eenvoudig thuis of onderweg. Steeds meer kunnen we zelf online regelen. Dat geldt ook voor de dienstverlening van de overheid. Via de digitale berichtenbox van MijnOverheid kunt u informatie ontvangen van bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst of de gemeente.

Eind februari ontvangen inwoners van Beemster de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Die krijgt u gewoon thuis op de mat. Heeft u een account op MijnOverheid, dan ontvangt u de aanslag dit jaar twee keer: in uw online berichtenbox en in de brievenbus. Vanaf volgend jaar krijgt u dan de aanslag alleen nog digitaal. Uw account activeren gaat heel eenvoudig met uw DigiD, op www.mijnoverheid.nl.

Door post digitaal te versturen, is minder papier nodig. Dat is beter voor het milieu en de kans dat er iets zoekraakt wordt kleiner. Bovendien heeft u in de berichtenbox van MijnOverheid al uw overheidszaken in een overzichtelijke map. U kunt bijvoorbeeld direct de WOZ-waarde van uw woning terugzoeken, of inzien welke persoonsgegevens over u bekend zijn bij de overheid. Zo raakt u geen belangrijke post meer kwijt.

Heeft u geen account op MijnOverheid en wilt u dat ook niet, dan verandert er niets. U blijft dan de aanslag en alle andere post van overheidsinstellingen gewoon thuis op papier ontvangen.